Αποσύρθηκε επικίνδυνο καλλυντικό προϊόν από την αγορά -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα Κράτη Μέλη, ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί το πιο κάτω καλλυντικό προϊόν:

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται

Χώρα προέλευσης

Λόγος απόσυρσης

Γαλλία

καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία «NutriclairGlycerineEclaircissanteLighteningGlycerin»

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 250ml

Αρ. Παρτίδας: 1121

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω:

  

Βέλγιο

Τo προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει σε υπερβολική ποσότητα την ουσία Ηydroxyisohexyl  3-cyclohexene carboxaldehyde. Η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή δερματίτιδα.

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνo με τις πρόνοιες του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Καλλυντικά (EC)  1223/2009.

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του.

Για το λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν, να διακόψει τη χρήση του ή σε περίπτωση που εντοπίσει τo προϊόν αυτό, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22608606 και 22608678.

πηγή: TO THEMA ONLINE