Αρχηγός Αστυνομίας: Αναμένω σύντομα την έκθεση για την πειθαρχική Κατσουνωτού

Δύο μήνες έχουν περάσει από τότε που άρχισε η μελέτη του μαρτυρικού υλικού που παραδόθηκε από την Νομική Υπηρεσία στην Αστυνομία, σε σχέση με τα πιθανά πειθαρχικά αδικήματα σε βάρος του τέως Διοικητή της ΥΚΑΝ, Μιχάλη Κατσουνωτού, σε βάρος του οποίου ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, υπέδειξε ποινικά αδικήματα, κατάχρηση εξουσίας που συνιστά διαφθορά και συνομωσία, ωστόσο ο Γενικός και Βοηθός Εισαγγελέας αποφάσισαν να μην τον οδηγήσουν ενώπιον Δικαστηρίου για λόγους δημόσιου συμφέροντος, οι οποίοι όμως ποτέ δεν επεξηγήθηκαν.

Από τις 13 Ιανουαρίου, όπως ανακοινώθηκε, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τα box files με το μαρτυρικό υλικό, το οποίο μελετάται από το Νομικό Τμήμα της Δύναμης, ώστε, όπως ανακοινώθηκε, να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν πειθαρχικά αδικήματα.

Ωστόσο, καλά ενημερωμένες πηγές που προέρχονται από τις τάξεις της Αστυνομίας, αναφέρουν πως δεδομένου πως υπάρχει πόρισμα με όλο το μαρτυρικό υλικό και λήφθηκαν καταθέσεις και στοιχεία, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσία που αναφέρεται μεν σε ποινικά αλλά υποδεικνύει πως τα αδικήματα θα μπορούσαν να ελεγχθούν και πειθαρχικά, τότε η Υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να διορίσει αυτόματα ερευνών λειτουργό για να εξετάσει τα πειθαρχικά και όχι το Νομικό Τμήμα της Αστυνομίας να εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν πειθαρχικά.

Σε δηλώσεις του ο Αρχηγός Αστυνομίας, μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε η υπουργός Δικαιοσύνης με την ηγεσία, τους Αστυνομικούς Διευθυντές και τους Διοικητές, ο Στέλιος Παπαθεοδώρου ανέφερε πως «η υπόθεση αυτή είναι στην ετοιμασία έκθεσης για να δούμε κατά πόσο προκύπτουν οποιαδήποτε πειθαρχικά αδικήματα. Αναμένω όμως σύντομα να έχουμε την σχετική έκθεση».

Ερωτηθείς σε σχέση με το γεγονός ότι προέκυψαν ποινικά σε βάρος του Μιχάλη Κατσουνωτού, που αυτό συνεπάγεται αυτόματα και με πειθαρχικά, όπως υποδεικνύουν ποινικολόγοι, ο Αρχηγός Αστυνομίας απάντησε πως «όταν προκύπτουν ποινικά αδικήματα, εκ πείρας σας λέω, προχωρούν πρώτα τα ποινικά αδικήματα και ακολούθως αν υπάρχει καταδίκη εκδικάζεται από σχετική επιτροπή ή από προεδρεύοντα. Αλλά είναι δύο ξεχωριστές και παράλληλες διαδικασίες και μάλιστα και πολλές φορές μπορούν να συντρέχουν και παράλληλα και υπάρχει και σχετική νομολογία».

Σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση των πειθαρχικών, δεδομένου πως μετά από δυόμισι χρόνια ξεκίνησε σήμερα και η ακρόαση για τις πειθαρχικές σε βάρος αστυνομικών για την υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου το 2019, όπου τότε ο Αρχηγός ήταν Βοηθός Επιχειρήσεων και τα μέλη που κατηγορούνται κάνουν λόγο για άνισο καταλογισμό ευθυνών, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε πως δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τις Επιτροπές.

Όπως είπε, «από το 2017 τροποποιήθηκαν οι σχετικοί κανονισμοί και η Επιτροπή δεν αποτελείται από μέλη μόνο της Αστυνομίας, αλλά από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας και λειτουργούς από την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία. Πρόκειται για ανεξάρτητες επιτροπές στις οποίες ο Αρχηγός δεν μπορεί να δώσει καμία οδηγία και ο σκοπός αυτός ήταν. Αμερόληπτα και αντικειμενικά να εκδικάζουν της υποθέσεις».

Σημειώνεται, πως στο πόρισμα Αιμιλιανίδη, καταγράφεται μεταξύ άλλων προσωπικό μένος, ενέργειες που είχαν σκοπό την προσωπική ανέλιξη, ενώ σημειώνει πως οι οποιεσδήποτε διαφορές για επιχειρησιακά ζητήματα δεν επιλύονται με «ενέργειες ράμπο».

Δείχνει διαφθορά ο περί Αστυνομίας Νόμος, απόλυση η ποινή

Σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, που ψηφίστηκε μόλις πρόσφατα, στην ερμηνεία των πράξεων διαφθοράς περιλαμβάνει την κατάχρηση εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού οφέλους. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως: «Πράξεις διαφθοράς» σημαίνει τα αδικήματα που προβλέπονται στον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο, στον περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο, στον περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμο, στον περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμο, τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα τα οποία εμπεριέχουν το στοιχείο του δεκασμού ή της κατάχρησης εξουσίας ή εμπιστοσύνης ή στρέφονται εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα αδικήματα τα οποία εκ φύσεως συνιστούν πράξη διαφθοράς».

Επίσης, ο Περί Αστυνομίας Νόμος του 2004 (73(I)/2004) δίνει την ίδια ερμηνεία, ενώ αναφέρει πως, «πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς σημαίνει καταχρηστικές ή αθέμιτες συμπεριφορές, ενέργειες, παραλείψεις ή πρακτικές, οι οποίες παραβιάζουν ή σκοπό έχουν να παραβιάσουν οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, περιλαμβανομένης της κατάχρησης εξουσίας και περιλαμβάνει τη συγκάλυψη όλων ή οποιουδήποτε από τα ανωτέρω».

Με βάση την πιο πάνω ερμηνεία, όπου δείχνει πως η κατάχρηση εξουσίας συνιστά διαφθορά, ανεξαρτήτως αν δεν υπήρχε οικονομικό κέρδος, ο Περί Αστυνομίας Νόμος του 2004 (Ν. 73(I)/2004) αναφέρει πως:

«Διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από μέλος της Αστυνομίας για πράξεις διαφθοράς

38Α. Μέλος της Αστυνομίας που διαπράττει, συμμετέχει, συμπράττει, συνεργάζεται, συνωμοτεί για να διαπραχθεί ή αποπειράται να διαπράξει ή/και παρέχει συνδρομή, βοήθεια, καθοδήγηση ή συμβουλή στη διάπραξη οποιασδήποτε πράξης διαφθοράς διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα, και σε περίπτωση που διαπιστωθεί πειθαρχική ευθύνη, υπόκειται στην ποινή της απόλυσης ή της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης».

πηγή: Reporter