Άρχισαν μειώσεις στις τιμές καυσίμων

Έπεσαν γύρω στο 20% οι τιμές των Platt’s, πιο κάτω και οι λιανικές τιμές, με αβεβαιότητα οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα