Άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόληψης χρυσοφόρων μπάζων στο μεταλλείο Μαθιάτη

Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόληψης χρυσοφόρων μπάζων στο μεταλλείο Μαθιάτη άρχισαν από την εταιρεία Hellenic Copper Mines Ltd στις 6/2/2021 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 14/2/2021, ενώ η δενδροφύτευση έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 20/2/2021, αναφέρει σε ανακοίνωση η Υπηρεσία Μεταλλείων που σημειώνει ότι η συντήρηση και το πότισμα των δενδροφυτεύσεων θα πραγματοποιείται από την εταιρεία για τα επόμενα 3 χρόνια, έτσι ώστε να μετατραπεί ο εν λόγω χώρος σε έναν πνεύμονα πρασίνου για την περιοχή.

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, με τίτλο «Πήραν χρυσό, έμεινε η αποκατάσταση», η Υπηρεσία Μεταλλείων διευκρινίζει ότι βορειοδυτικά της εκσκαφής του εγκαταλελειμμένου νότιου μεταλλείου Μαθιάτη (γνωστού με το τοπωνύμιο Στρογγυλός) τοποθετήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1930 αποθέσεις μπάζων με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε χρυσό, τα οποία λόγω της οξύτητάς τους παρέμειναν γυμνά από βλάστηση και προκαλούσαν όξινες απορροές προς τα γύρω τεμάχια γης, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Για σκοπούς απόληψης και αξιοποίησης των μπάζων αυτών για την παραγωγή χρυσού και την παράλληλη αποκάλυψη του αρχικού εδάφους και την αποκατάστασή του, παραχωρήθηκε στην εταιρεία Hellenic Copper Mines Ltd μεταλλευτική μίσθωση με ισχύ από τις 15/11/2019 μέχρι τις 14/11/2020 και στις 16/11/2020 πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του χώρου από εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταλλείων και του Τμήματος Δασών και δόθηκαν οδηγίες στην εταιρεία για τον τρόπο της περαιτέρω διαμόρφωσής του προσθέτει σε ανακοίνωση η Υπηρεσία Μεταλλείων.

Δόθηκαν επίσης συγκεκριμένες οδηγίες για τα είδη των δένδρων και θάμνων καθώς και του τρόπου που αυτά θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τον εξωραϊσμού του χώρου, σημειώνει η Υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ