Άρχισαν την διαδικασία ένταξής τους στο ΠΟΠ τα μεγάλα τυροκομεία

O Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  Κώστας Καδής ανέφερε πως είδε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τα μεγάλα τυροκομεία έχουν αρχίσει την διαδικασία ένταξης τους στο ΠΟΠ.

Εκτίμησε επίσης πως στις επόμενες μέρες θα αρχίσουν να παράγουν χαλλούμι στη βάση των διαδικασιών και των προδιαγραφών ΠΟΠ  και να πιστοποιούνται από τον διεθνή οργανισμό Bureau Veritas.

Σε κάθε περίπτωση είπε ο κ. Καδής από τον Σεπτέμβριο στις αγορές μας δεν θα μπορούν οποιαδήποτε προϊόντα που θα φέρουν το όνομα χαλλούμι και δεν θα έχουν την σφραγίδα του ΠΟΠ και δεν θα έχουν δηλαδή, όπως εξήγησε, περάσει από την διαδικασία.

Επίσης σημείωσε πως οι όποιες αλλαγές περιλαμβάνονται στη συμφωνία, δεν είναι αλλαγές μείζονος σημασίας για τις οποίες πρέπει να αποσταλεί ειδικός φάκελλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι αλλαγές ήσσονος σημασίας , μικρές αλλαγές οι οποίες μπορούν να γίνουν με την έγκριση της αρμόδιας αρχής, με την έγκριση του Υπουργείο Γεωργίας στην Κύπρο και δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του χαλλουμιού.

Πρόσθεσε πως μέσα στις επόμενες μέρες αναμένει ότι θα υποβληθούν οι προτάσεις  από τους ενδιαφερόμενους για αυτές τις μικρές αλλαγές και εφόσον υπάρχει σωστή τεκμηρίωση αυτές θα δημοσιοποιηθούν στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να γίνει και εντός Αυγούστου.

πηγή: InBusiness