Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τις κυβερνητικές εξετάσεις για τη δημόσια υπηρεσία

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 5.8.2022, η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται από τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021, ανακοινώνει ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, θα αρχίσει να δέχεται ηλεκτρονικά αιτήσεις για συμμετοχή στις πιο κάτω εξετάσεις καθώς και πληρωμές του τέλους συμμετοχής:

(α)   Γραπτή Εξέταση για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), η οποία θα διεξαχθεί στις 19.11.2022, και

(β)   Γραπτή Εξέταση για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (επιστημονικές θέσεις), η οποία θα διεξαχθεί στις 3.12.2022.

Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων καθώς επίσης και ο τρόπος πληρωμής του τέλους συμμετοχής θα υπάρχουν στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: http://epd.moec.gov.cy.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές, γι’ αυτό καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση έγκαιρα.  Τονίζεται ότι τα τέλη των εξετάσεων δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πιο πάνω εξετάσεις περιλαμβάνονται στις σχετικές ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 23.9.2022 και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: http://epd.moec.gov.cy.

πηγή: Reporter