Αρνητικά κινήθηκε την Τετάρτη το ΧΑΚ

Πτώση σε ποσοστό 0,85% σημείωσε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, που έκλεισε στις 39,47 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 1.575.332 ευρώ.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψαν η Εναλλακτική σε ποσοστό 0,60% και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 0,30%. Απώλειες σημείωσε η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 1,39%, ενώ αμετάβλητες παρέμειναν οι Επενδυτικές.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 1.549.270 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,165 ευρώ – πτώση 4,07%), της Lordos United Plastics με όγκο 8.700 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,087 ευρώ – άνοδος 7,41%), της Petrolina με όγκο 8.589 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,99 ευρώ – πτώση 0,50%), της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο 5.981 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,918 ευρώ – πτώση 0,22%) και της Logicom με όγκο 2.572 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,735 ευρώ – άνοδος 0,41%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός συναλλαγών περιορίστηκε στις 178.

Νωρίτερα σήμερα το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποφασίσει ότι οι τίτλοι των εταιρειών Constantinou Bros Hotels Public Company Ltd, Cyprus Trading Corporation Plc και K +G Complex Public Company Ltd από τις 23 Ιουνίου 2016 θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, για μη τήρηση της ειδικής και συνεχούς υποχρέωσης τους αναφορικά με τη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου στην Εναλλακτική Αγορά.

Επίσης, οι τίτλοι της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, για μη τήρηση της ειδικής και συνεχούς υποχρέωσης της αναφορικά με τη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου στην Εναλλακτική Αγορά.

Σημειώνεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd ήδη παρουσιάζονται με Σήμανση λόγω Γνώμης με Επιφύλαξη και Έμφασης Θέματος στην Ανεξάρτητη Έκθεση Ελεγκτών στα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2014.

Tο Συμβούλιο του ΧΑΚ θα αφαιρέσει τη σήμανση (Σ) όταν διαπιστωθεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης έχουν εκλείψει.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ακόμα την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 4ης Έκδοσης Σειράς 2016 (8/4/2016 -8/7/2016), με κωδικό ΓΔ13Δ16 / TB13D16 από την 5η Ιουλίου 2016 μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2016 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων.

Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου θα γίνει στις 8 Ιουλίου 2016.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.