Αύξηση, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παρουσίασε το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε σε ποσοστό 0,16% και έκλεισε στις 69,79 μονάδες.

Αύξηση σε ποσοστό 0,20% σημείωσε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 40,15 μονάδες.
Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 584.794 ευρώ.

Αναφορικά με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κινήθηκε ανοδικά σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων αυξήθηκε σε ποσοστό 0,84%. Πτώση σημείωσαν ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,04% και ο δείκτης των Επενδυτικών 0,05%.

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 563.057 ευρώ (τιμή 0,173 ευρώ – άνοδος 0,58%), της Logicom με 27.873 ευρώ (τιμή 0,741– πτώση 1,85%), της Αδελφοί Κωνσταντίνου με όγκο 4.020 ευρώ (τιμή 0,134 ευρώ – χωρίς μεταβολή), της Lordos Hotels (Holdings) με όγκο 3.775 ευρώ (τιμή 0,191 – πτώση 9,91%) και της Tsokkos Hotels με όγκο 3.079 ευρώ (τιμή 0,08 ευρώ – άνοδος 8,11%).

Από τις μετοχές οι οποίες έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά, έξι καθοδικά, ενώ έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός συναλλαγών ανήλθε στις 150.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις των Δεικτών ΧΑΚ:

α) Η μετοχή της εταιρείας LOUIS PLC, εξέρχεται από τη σύνθεση του Γενικού Δείκτη Τιμών ΧΑΚ και του Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

β) Η μετοχή της εταιρείας ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, εξέρχεται από τη σύνθεση του Γενικoύ Δείκτη Τιμών ΧΑΚ, του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς ΧΑΚ και του Δείκτη Επενδυτικών Εταιρειών ΧΑΚ.

Οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν με βάση τον Κανόνα 4.3.1 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών ΧΑΚ, όπου στην περίπτωση μετάταξης εταιρείας στην Αγορά Επιτήρησης, η μετοχή της διαπραγματεύεται με ειδικούς όρους διαπραγμάτευσης και παραμένει στην Αγορά Επιτήρησης πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών, τότε αυτή διαγράφεται από τη σύνθεση του Δείκτη την 31η ημέρα.

Επίσης, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι το προσαρμοσμένο ποσοστό διασποράς της μετοχής της εταιρείας PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD, έχει διαφοροποιηθεί στο 37% και το ποσοστό αυτό θα λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους Δείκτες Τιμών ΧΑΚ, όπου η μετοχή της εταιρείας αυτής συμμετέχει.

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή από την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016.

Επιπλέον το ΧΑΚ ανακοίνωσε μία διαφοροποίηση στη σύνθεση του Δείκτη FTSE/CySE20.

Συγκεκριμένα, η συμμετέχουσα μετοχή της εταιρείας LOUIS PLC εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη και σ’ αυτό εισέρχεται η μετοχή της εταιρείας PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD με προσαρμοσμένο ποσοστό διασποράς 37%.

Οι πιο πάνω αποφάσεις, σύμφωνα με το ΧΑΚ, λήφθηκαν σύμφωνα με τον Κανόνα 6.5 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης του Δείκτη FTSE/CySE 20, όπου στην περίπτωση που μία συμμετέχουσα μετοχή διαπραγματεύεται στην Αγορά Επιτήρησης του ΧΑΚ για περίοδο πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών, αυτή πρέπει να αφαιρείται από τη σύνθεση του Δείκτη την 31η ημέρα.

Αναφέρεται επίσης, ότι με βάση τον Κανόνα 6.1.1, αντικατάσταση μετοχής μπορεί να γίνει από μία μετοχή που περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη σύνθεση του Καταλόγου Αντικατάστασης – Reserve List, όπως αυτός ανακοινώθηκε στις 17 Μαΐου 2016, η οποία έχει την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση.

Τέλος, το ΧΑΚ αναφέρει ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που ίσχυαν στις 6 Ιουνίου 2016, όπως σημειώνεται στους Κανόνες Διαχείρισης του Δείκτη, η μετοχή της εταιρείας PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD, που συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Αντικατάστασης, είχε την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και θα συμπεριληφθεί στο Δείκτη.

Οι πιο πάνω αλλαγές στη σύνθεση του Δείκτη θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016.

Πηγή:KYΠΕ