Αυστηρές οδηγίες ΠτΔ σε υπουργούς-Χρήση λιμουζινών και φρουράς, μόνο για υπηρεσιακούς λόγους

Αυστηρές οδηγίες προς τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούν, τόσο τα κρατικά οχήματα που έχουν στη διάθεση τους όσο και την αστυνομική τους φρουρά, απέστειλε η υφυπουργός Παρά το Προέδρων, Ειρήνη Πική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κα. Πική, απέστειλε χθες επιστολή προς όλους υπουργούς και υφυπουργούς ως συνέχεια σχετικών αναφορών και αυστηρών εντολών του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου της ογδόης Μαρτίου, για αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των κανονισμών για την χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων του κρατικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα .

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή , που στάλθηκε με οδηγίες του ΠτΔ , η κα. Πική υπενθυμίζει πως βάσει των κανονισμών τα οχήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων των υπουργών και υφυπουργών , περιλαμβανομένων επαγγελματικών και κοινωνικών υποχρεώσεων , και δεν επιτρέπεται να οδηγούνται από τον/την σύζυγο ή άλλο συγγενικό πρόσωπο ή οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Μάλιστα γίνεται αυστηρή αναφορά και για τη φρουρά που διατίθεται στους υπουργούς και τους υφυπουργούς, ότι αυτή θα πρέπει να τους συνοδεύει μόνο στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή όπου άλλου κρίνεται απολύτως απαραίτητο , κατά τρόπο που να αποφεύγεται η κατάχρηση .

Η σύσταση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, γίνεται στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της υποδειγματικής εικόνας που πρέπει να δίνουν όλοι οι αξιωματούχοι του κράτους και με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

πηγή: Reporter