ΑΥΤΑ τα ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΗΝ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ από την αγορά (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα καλλυντικά προϊόντα.

Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους των εν λόγω προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του να διακόψει τη χρήση τους, ή σε περίπτωση που τα εντοπίσει να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στo τηλέφωνo 22608606.

Πατήστε ΕΔΩ