Αυτές είναι οι κυριότερες πηγές ρύπανσης στην Κύπρο

Στις κύριες τοπικές και περιφερειακές πηγές ρύπανσης στην Κύπρο αναφέρεται μέσω έρευνάς του διδάκτορας.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του EMME-CARE, πρόσφατα παρουσιάστηκαν προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας για τον εντοπισμό και την κατανομή των κύριων πηγών ρύπανσης στην Κύπρο, στο πλαίσιο του διδακτορικού προγράμματος του Elie Bimenyimana, πτυχιούχου ερευνητή του CARE-C στο Cyprus Institute, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εξέτασης του κ. Bimenyimana.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 40% της ρύπανσης από PM (PM2,5) εκπέμπεται από τοπικές πηγές και αυτό το ποσοστό αυξάνεται στο 53-70% κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Επιπλέον, οι κύριες τοπικές πηγές ρύπανσης στην Κύπρο είναι οι εκπομπές κυκλοφορίας καθώς και η καύση βιομάζας (ξύλο) για οικιακή θέρμανση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ η περιφερειακή ρύπανση από PM που επηρεάζει την Κύπρο προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία.

Το ερευνητικό πρόγραμμα διδακτορικού του κ. Bimenyimana στοχεύει να παράσχει τον πιο ολοκληρωμένο χαρακτηρισμό των λεπτών PM (PM2,5 και PM10) που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κύπρο, αντιμετωπίζοντας τόσο τη χωρική όσο και χρονική κατανομή της χημικής σύστασης της ρύπανσης PM στην Κύπρο, τον εντοπισμό και την κατανομή της κύριας πηγής ρύπανσης μέσω μοντέλων υποδοχέων. Εντοπίζουν με ακρίβεια τη γεωγραφική τους προέλευση (τοπική έναντι διασυνοριακής) και ερμηνεύουν πιθανές χρονικές (πολυετείς) τάσεις. Αυτό το πειραματικό σύνολο δεδομένων – μοναδικό στην Ανατολική Μεσόγειο – θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία για να ληφθεί μια ακριβής κατανομή των κύριων πηγών που ευθύνονται για τη ρύπανση από PM στην Κύπρο.

Αυτούσια η έρευνα:

πηγή: OMEGALIVE