Αυξανόμενες οι πιέσεις στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

  • Πόλεμος και πληθωρισμός δυσκολεύουν την ικανότητα εξυπηρέτησης χρέους
  • Δύσκολες οι εκτιμήσεις για δημιουργία νέων ΜΕΔ
  • Ε.Ε. Σταθερό μέχρι τώρα το απόθεμα των κόκκινων
Νοικοκυριά και επιχειρήσεις δέχονται αυξημένες πιέσεις οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν προσεχώς και να επηρεάσουν την χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Όπως εξηγούν οικονομολόγοι «ο κύριος λόγος είναι η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η αύξηση του κόστους παραγωγής και η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος πέραν από την αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης των υφιστάμενων δανείων».

Εκτιμάται ότι οι χαμηλότερες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, ο υψηλότερος πληθωρισμός και οι αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης ασκούν πιέσεις στην ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Παρόλο που δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση αυτή, εκτιμάται ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το ύψος των νέων ΜΕΔ εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί αναφορικά με τη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση.

Η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, με την ενεργειακή κρίση που έχει πυροδοτήσει, επιδρά στην αύξηση των εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων και δημιουργεί δυσμενείς συνέπειες για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε μια προσπάθειά της να ομαλοποιήσει την κατάσταση που δημιουργεί ο ψηλός πληθωρισμός,  αύξησε τα επιτόκια δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων παρέμβασης, το οποίο θα επηρεάσει δυσμενώς το κόστος χρηματοδότησης και τις δυνατότητες αποπληρωμής χρέους από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Θωρακίστε τις τράπεζες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΕΚΤ, προτρέπει τις τράπεζες «να προσαρμοστούν στις συνθήκες που διαμορφώνονται προχωρώντας σε ενέργειες για τη θωράκισή του τραπεζικού συστήματος».

Πάντως, όπως δήλωναν στη Brief τραπεζικές πηγές «η δημιουργία νέων ΜΕΔ αποτελεί μια πηγή ανησυχίας καθώς δεν αποκλείεται να δούμε νέα κόκκινα δάνεια επιβαρύνοντας την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Η τελική επίδραση δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια τουλάχιστον επί του παρόντος».

Ωστόσο, δημιουργείται και μια θετική εξέλιξη για τον τραπεζικό τομέα:  η αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ βραχυπρόθεσμα θα ενισχύσει τα καθαρά έσοδα τόκων των τραπεζών, καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των δανείων έχει συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν την εξυγίανση των ισολογισμών τους και να εντατικοποιήσουν τη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων, ώστε σε συνδυασμό με τους πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα απορροφήσει η Κύπρος, η οικονομία να θωρακιστεί απέναντι στους εντεινόμενους κινδύνους. Η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών, μέσω της επιτάχυνσης των ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού και μείωσης των λειτουργικών τους δαπανών, θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους

Σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης της Κύπρου, το οποίο ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα, «στον τραπεζικό τομέα, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) παρέμεινε σταθερό, μετά τη σημαντική μείωση κατά το 2021, ενώ ο αντίκτυπος του πολέμου κατά της Ουκρανίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα παραμένει συγκρατημένος». Όπως αναφέρεται «μετά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε το 2021, ο δείκτης ΜΕΔ παρέμεινε γενικά σταθερός, στο 11% τον Ιούνιο του 2022, εν μέσω μείωσης του όγκου των δανείων. Τα τελευταία χρόνια, τα ΜΕΔ μειώθηκαν λόγω της πώλησης  τους σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονομία μέσω του υψηλού ιδιωτικού χρέους, μειώνοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες στην εγχώρια αγορά».

πηγή: Brief (Της Χρύσως Αντωνιάδου)