Αύξηση λιανικού εμπορίου 2% στην ευρωζώνη το Δεκέμβριο 2020

Το Δεκέμβριο του 2020, ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,4% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Νοέμβριο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 5,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,9% στην ΕΕ.

Το Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2019, ο προσαρμοσμένος ημερολογιακά όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Το μέσο ετήσιο λιανικό εμπόριο για το έτος 2020, σε σύγκριση με το 2019, μειώθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,8% στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,1% για καύσιμα αυτοκινήτων, κατά 1,9% για τρόφιμα, ποτά και καπνό και κατά 1,5% για προϊόντα εκτός τροφίμων (εντός αυτής της κατηγορίας, η κλωστοϋφαντουργία, τα ρούχα και τα υποδήματα αυξήθηκαν κατά 12,4%).

Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,0% για τα καύσιμα αυτοκινήτων, κατά 1,7% για τρόφιμα, ποτά και καπνό και κατά 0,7% για μη διατροφικά προϊόντα (κλωστοϋφαντουργία, είδη ένδυσης και υποδήματα + 10,0%).

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου στη Γαλλία (+ 22,3%), στο Βέλγιο (+ 15,9%) και στην Ιρλανδία (+ 11,4%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις Κάτω Χώρες (-10,9%), τη Γερμανία (-9,6%) και τη Δανία (-8,0%).

Η τελευταία καταγεγραμμένη τιμή για την Κύπρο είναι για το Νοέμβριο του 2020 με + 1,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020 και -1,9% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019.

Η τελευταία καταγεγραμμένη τιμή για την Ελλάδα είναι επίσης για το Νοέμβριο του 2020 με -6,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020 και -6,9% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019.

Στη ζώνη του ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,6% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, ενώ μειώθηκε κατά 0,8% για τα μη διατροφικά προϊόντα (σε αυτήν την κατηγορία τα υφάσματα, τα ρούχα και τα υποδήματα μειώθηκαν κατά 29,0%) και κατά 14,1% για καύσιμα αυτοκινήτων.

Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,0% για τρόφιμα, ποτά και καπνό, ενώ μειώθηκε κατά 0,6% για προϊόντα εκτός των τροφίμων (υφάσματα, ρούχα και υποδήματα -28,4%) και κατά 12,9% για καύσιμα αυτοκινήτων.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+ 11,1%), στη Γαλλία (+ 9,1%) και στην Εσθονία (+ 5,9%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία ​​(-13,3%), τη Βουλγαρία (-12,0%) και τις Κάτω Χώρες (-5,7%).

Πηγή: ΚΥΠΕ