Αυξήθηκαν οι άνεργοι – Στους 15.309 τον Νοέμβριο

Σε σύγκριση με 13.768 τον Οκτώβριο

Αύξηση παρουσίασε η ανεργία τον Νοέμβριο τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.      

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2022, έφτασε τα 15.309 πρόσωπα.

βφδ

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2022 αυξήθηκε στα 14.121 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.768 τον προηγούμενο μήνα.  

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021 σημειώθηκε αύξηση 1.332 προσώπων ή 9,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 889), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 397), της μεταφοράς και αποθήκευσης (αύξηση 81), της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (αύξηση 80) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 60).

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

 

 

 

2022

 

 

Νοέμβριος

15.309

14.121

Οκτώβριος

11.183

13.768

Σεπτέμβριος

11.610

13.616

Αύγουστος

14.961

14.072

Ιούλιος

14.145

13.740

Ιούνιος

12.332

13.451

Μάιος

10.586

13.111

Απρίλιος

11.664

13.169

Μάρτιος

13.818

13.294

Φεβρουάριος

15.364

13.373

Ιανουάριος

15.430

13.259

2021

 

Δεκέμβριος

14.800

13.039

Νοέμβριος

13.977

12.769

Οκτώβριος

10.974

12.892

Σεπτέμβριος

11.324

12.841

Αύγουστος

16.281

16.148

Ιούλιος

18.950

19.076

Ιούνιος

26.694

27.754

Μάιος

31.287

34.476

Απρίλιος

32.186

33.317

Μάρτιος

32.933

31.458

Φεβρουάριος

32.789

30.676

Ιανουάριος

32.333

29.636

2020

 

Δεκέμβριος

33.382

29.736

Νοέμβριος

32.968

29.239

Οκτώβριος

31.487

37.393

 

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Νοέμβριος     2021

Οκτώβριος     2022

Νοέμβριος     2022

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

77

86

74

B

Ορυχεία και Λατομεία

16

9

10

C

Μεταποίηση

824

718

784

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

8

10

10

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

47

36

27

F

Κατασκευές

1020

1.005

1.028

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

2.375

2.031

2.239

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

517

370

598

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

3.655

1.319

4.544

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

335

394

395

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

748

1.122

1.145

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

116

101

132

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

836

816

814

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

586

485

640

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

647

708

727

P

Εκπαίδευση

360

396

367

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

286

340

342

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

302

183

302

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

301

233

302

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

19

17

21

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

9

8

5

Νεοεισερχόμενοι

893

796

803

Σύνολο

13.977

11.183

15.309

πηγή: ΚΥΠΕ/Brief