Αυξήθηκαν οι κροίσοι και η ακραία φτώχεια

573 περισσότεροι μέσα σε ένα χρόνο οι δισεκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο