Χάσμα στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών!

Το 2019, οι γυναίκες στην ΕΕ ηλικίας άνω των 65 ετών έλαβαν σύνταξη που ήταν κατά μέσο όρο 29% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Eurostat, με την πάροδο του χρόνου το χάσμα των συντάξεων των φύλων μειώνεται και τώρα είναι σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2010 (όταν ήταν 34%).

Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε στο Λουξεμβούργο, όπου οι γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών έλαβαν 44% λιγότερη σύνταξη από τους άνδρες. Ακολουθεί η Μάλτα και οι Κάτω Χώρες (και οι δύο 40%), η Κύπρος (39%), η Αυστρία (37%) και η Γερμανία (36%)

Από την άλλη πλευρά, η μικρότερη διαφορά στο συνταξιοδοτικό εισόδημα μεταξύ ανδρών και γυναικών καταγράφηκε στην Εσθονία (2%), ακολουθούμενη από τη Δανία (7%), την Ουγγαρία (10%), τη Σλοβακία (11%) και την Τσεχία (13%).

Σε σύγκριση με το 2010, το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των φύλων έχει μειωθεί στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι πιο αισθητές μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 37% το 2010 σε 24% το 2019, ή -13), τη Δανία και τη Σλοβενία ​​(και οι δύο -11) και τη Βουλγαρία (-10)

Αντίθετα, το χάσμα των συντάξεων αυξήθηκε σε 6 κράτη μέλη της ΕΕ από το 2010. Η πιο σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στη Μάλτα (από 22% το 2010 σε 40% το 2019 ή +18), ακολουθούμενη από τη Λετονία (+6) , Λιθουανία και Σλοβακία (και οι δύο +3), καθώς και σε Κροατία και Ιταλία (και οι δύο +2).

Επιπλέον η Eurostat καταγράφει ότι το 2019, το ποσοστό των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών που κινδύνευαν από φτώχεια στην ΕΕ ανήλθε στο 15,1%, ελαφρώς υψηλότερο από το 14,5% το 2018 καθώς και πάνω από τον κίνδυνο φτώχειας του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας (16 έως 64 ετών) 14,2%. Σε αντίθεση με το χάσμα των συντάξεων λόγω φύλου, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους συνταξιούχους αυξάνεται σταδιακά από το 2014, όταν ήταν 12,3%.

Σε ολόκληρη την ΕΕ μεταξύ 2010 και 2019, το ποσοστό των γυναικών συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ήταν περίπου 3 έως 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το ποσοστό των ανδρών συνταξιούχων.

Το 2019, το ποσοστό των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών που θεωρείται ότι κινδυνεύουν από τη φτώχεια ήταν μεταξύ 10% και 30% στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι τέσσερις χώρες με ποσοστό κινδύνου φτώχειας άνω του 30% το 2019 ήταν η Λετονία (54%), η Εσθονία (51%), η Βουλγαρία (36%) και η Λιθουανία (35%). Ακολουθεί η Κροατία με 27,6% και η Κύπρος με 25,9% (έναντι 22,5% το 2018)

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά το 2019 καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (7%), τη Σλοβακία, τη Γαλλία, τη Δανία (και το 9%) και την Ελλάδα (8,6% το 2019 από 9% το 2018).

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΒΑ)