Δεν απορρίπτονται λύματα στον Πεδιαίο λένε τα αρμόδια Υπουργεία

Δεν απορρίπτονται λύματα από τις εργασίες κατασκευής του Νέου Κυπριακού Μουσείου στον χώρο του Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, στον Πεδιαίο ποταμό και δεν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για θέματα δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Σε  ανακοίνωση των τριών φορέων την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα για απόρριψη λυμάτων/ αποβλήτων από τις εργασίες, τα αρμόδια Υπουργεία, σημειώνουν ότι το απορριπτόμενο νερό είναι υπόγειο νερό το οποίο τυγχάνει επεξεργασίας και αντλείται για αποστράγγιση του εδάφους όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες για την ανέγερση του κτηρίου.

Διευκρινίζουν ότι το νερό εισέρχεται εντός του χώρου της εκσκαφής λόγω της υψηλής στάθμης του υδροφορέα στην περιοχή και οφείλεται στις γεωλογικές συνθήκες του υπεδάφους στο ποτάμιο σύστημα.

Αναφέρουν επίσης ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα ακολουθήσει τις πρόνοιες γνωμάτευσης της περιβαλλοντικής αρχής για τακτικές αναλύσεις και κατασκευή δεξαμενής καθίζησης, ώστε να παρακολουθείται η ποιότητα του νερού πριν την απόρριψη/διείσδυσή του, κατάντη της θέσης του σημείου αποστράγγισης.

Προσθέτους πως οι μέχρι τώρα ποιοτικές παράμετροι του δείχνουν ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε επικινδυνότητά του για θέματα ρύπανσης του περιβάλλοντος ή/και για θέματα δημόσιας υγείας και συμπληρώνουν ότι για το θέμα υπάρχει στενή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ