«Δεν είσαι μόνη» απο την Youth Dynamics

H οργάνωση νεολαίας Youth Dynamics συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο με τίτλο «Δεν είσαι μόνη» που εντάσσεται στη Δράση «Δραστηριοτητες συμμετοχης των νεων» του προγράμματος ERASMUS+. Θεματική του σχεδίου αποτελεί η ενδοοικογενειακή βία, που είναι μια από τις πιο σοβαρές και διαδεδομένες μορφές βίας κατά των γυναικών και εμφανίζεται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Στο σχέδιο, που θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2023,  συμμετέχουν επίσης οργανώσεις νεολαίας από τη Λετονία και τη Ουκρανία.

 Η ενδοοικογενειακή βία οδηγεί σε σοβαρή βλάβη της υγείας, σωματική και συναισθηματική. Εκτός από σωματικούς τραυματισμούς, προκαλεί φόβο, αγωνία και απώλεια αυτοπεποίθησης. Η ενδοοικογενειακή βία πρέπει να κατανοηθεί σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο που επιτρέπει στους δράστες να αναλάβουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη βία ως μέσο άσκησης κυριαρχίας και ελέγχου. Στόχος του έργου είναι η μείωση της ενδοοικογενειακής βίας και η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών. Μέσα από διάφορες συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, βιωματικά εργαστήρια με νέους και ανοικτές συζητήσεις ενθαρρύνεται  η συμμετοχή των νέων στον δημόσιο διάλογο και τις κοινωνικές δραστηριότητες για θέματα φύλου, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών. Επίσης προγραμματίζονται να γίνουν και  2 διεθνής συναντήσεις των συμμετεχόντων σε Κύπρο και Λετονία.

Στόχος των διοργανωτών είναι η αύξηση  της ενεργού συμμετοχής των νέων σε θέματα παραβίασης δικαιωμάτων και ενδοοικογενειακής βίας με τη χρήση μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης όπως επίσης η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενθαρρύνουν, προάγουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή νέων ανθρώπων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και θεμελιώδη δικαιώματα.