Δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μεταστέγασης Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού – Κλειστά τα σημεία εξυπηρέτησης

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι διαδικασίες μεταστέγασης του Τμήματος σε νέες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’ 90 στη Λευκωσία, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν και ως εκ τούτου τα σημεία εξυπηρέτησης κοινού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τις 16/2/2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εξυπηρέτηση θα επανεκκινήσει στον ισόγειο χώρο των νέων εγκαταστάσεων του Τμήματος στις 17/2/2021. Σε περίπτωση που καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση της εξυπηρέτησης νωρίτερα, θα εκδοθεί νέα σχετική ανακοίνωση.

Το διάστημα που τα σημεία εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά, το κοινό μπορεί να συνεχίσει να επικοινωνεί με το Τμήμα τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.

Για επείγουσες περιπτώσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί και στα ακόλουθα τηλέφωνα:
Διαβατήρια ταχείας έκδοσης/ Ιθαγένειες: 22804466
Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη των οικογενειών τους: 22403941
Γενική απασχόληση / επισκέπτες / μέλη οικογένειας Κυπρίων πολιτών /παραλαβή αδειών παραμονής: 22403911/22403918
Φοιτητές: 22804531
Εταιρείες ξένων συμφερόντων: 22403946/22804445
Άδειες μετανάστευσης: 22804580/22403943

Κατά το πιο πάνω διάστημα, αιτήσεις για διαβατήρια και δελτία ταυτότητας θα συνεχίσουν να παραλαμβάνονται κανονικά από τα υπόλοιπα γραφεία παραλαβής (Επαρχιακές Διοικήσεις, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη και Κέντρα Πολίτη) και τα έγγραφα θα συνεχίσουν να εκδίδονται κατά σειρά προτεραιότητας. Επισημαίνεται όμως ότι κατά το εν λόγω διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η παραλαβή αιτήσεων ταχείας έκδοσης διαβατηρίων. Για επείγουσες περιπτώσεις το κοινό καλείται να επικοινωνεί με τα πιο πάνω τηλέφωνα για ανάλογες διευθετήσεις.

Οι αιτήσεις για άδειες διαμονής θα συνεχίσουν να παραλαμβάνονται από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου για τους διαμένοντες στην ανάλογη επαρχία, ως ισχύει κανονικά.
Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης όπως αναφέρεται τέλος, ζητά την κατανόηση του κοινού για την ταλαιπωρία που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του.

Πηγή: ΚΥΠΕ