Δεν βλέπει ύφεση η Κεντρική Τράπεζα

Μέσα στο 2023 θα αρχίσουν να βιώνονται εντονότερα και στην Κύπρο οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς για το τρέχον έτος δεν υπάρχουν σύννεφα έντονης ανησυχίας, πέραν βεβαίως του πολύ ψηλού πληθωρισμού.

Χθες, η Κεντρική Τράπεζα έδωσε στη δημοσιότητα τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της, του Σεπτεμβρίου 2022, για τα κύρια οικονομικά μεγέθη στην Κύπρο την περίοδο 2022-2024 και, όπως σημειώνουν οι τεχνοκράτες της, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επακόλουθες διεθνείς κυρώσεις στη Ρωσία, η κυπριακή οικονομία έχει καταγράψει σημαντική μεγέθυνση 6% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Με τις μέχρι τώρα προβλέψεις της Κεντρικής, η κυπριακή οικονομία δεν θα εισέλθει σε περίοδο ύφεσης το 2023, όπως αναμένεται να γίνει σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνεται.

Οι αντοχές της οικονομίας φαίνεται ότι δοκιμάζονται από εξωτερικούς παράγοντες και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, που έχουν επηρεάσει δυσμενώς το καταναλωτικό και επιχειρηματικό κλίμα. Στις προβλέψεις σημειώνεται πως «η σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να μειώσει την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αρνητικό επηρεασμό της εγχώριας ζήτησης, παρά την αξιοποίηση των αποταμιεύσεων που συσσωρεύθηκαν λόγω πανδημίας. Επίσης, παρά την άμβλυνσή τους, οι διαταραχές στην αλυσίδα προσφοράς πρώτων υλών και αγαθών εξακολουθούν να επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα και να συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών, με αναμενόμενη σταδιακή διόρθωση κατά το 2023».

Αναφορικά με τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για το 2022, η Κεντρική αναφέρει πως αυτός αναμένεται να καταλήξει στο 5,5%, όπως και κατά το προηγούμενο έτος, με τη μεγέθυνση στο ΑΕΠ να αναμένεται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση (επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση), αλλά και την ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας, παρά την αρνητική συνεισφορά από την πλευρά των καθαρών εξαγωγών.

Η πιο πάνω αναθεώρηση του ποσοστού ανάπτυξης κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2022, σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2022, οφείλεται κυρίως στην καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και, σε μικρότερο βαθμό, με τον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας, λόγω της συνεχιζόμενης καθόδου ξένων εταιρειών που συνδέονται με τον τομέα της τεχνολογίας.

Όπως αναφέρεται από την ΚΤΚ, τα έτη 2023 και 2024 η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένεται να περιοριστεί στο 2,5% και 3,1%, αντίστοιχα, με την προς τα κάτω αναθεώρηση σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις να οφείλεται στις δυσμενείς προοπτικές στο εξωτερικό περιβάλλον.

Επιβράδυνση πληθωρισμού το 2023 και 2024

Ο πληθωρισμός προβλέπεται, σύμφωνα με την Κεντρική, να αυξηθεί σημαντικά το 2022 στο 8,4%, από 2,3% το 2021, παραμένοντας σε επίπεδα πάνω ή κοντά στο 9% τους εναπομείναντες μήνες του έτους. Η προς τα πάνω αναθεώρηση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την πρόβλεψη του Ιουνίου 2022 οφείλεται κυρίως στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, στις πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης ορισμένων υπηρεσιών, λόγω της επαναλειτουργίας της οικονομίας μετά την πάροδο της οξείας φάσης της πανδημίας και στις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού. Σταδιακή εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων προβλέπεται τα έτη 2023 και 2024, με τον πληθωρισμό να υπολογίζεται στο 3,9% και 2,1%, αντίστοιχα. Η επιβράδυνση τα επόμενα έτη οφείλεται στην προβλεπόμενη σταδιακή διόρθωση στις τιμές πετρελαίου και τροφίμων και στην σταθερότητα των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό (longer-term inflation expectations).

Πτωτική τάση της ανεργίας

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η ανεργία το 2022 αναμένεται να καταγράψει μείωση στο 6,7%, σε σχέση με 7,5% το 2021, με μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση κατά 0,2%, σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2022. Αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη στενότητα στην αγορά εργασίας, και στον αναμενόμενο διαχειρίσιμο αντίκτυπο από τον πόλεμο, όπως αυτός διαφαίνεται από τις πρόσφατες μηνιαίες έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα επόμενα έτη προβλέπεται πτωτική πορεία, με την ανεργία να πέφτει στο 6,5% το 2023 και να πλησιάζει σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, φθάνοντας στο 5,9% το 2024.

πηγή: Philenews