Διαγραφή δύο εκπαιδευτικών για τη διαρροή του δοκιμίου Νέων Ελληνικών

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σχετικά με το περιστατικό και το πρόβλημα δημοσιοποίησης του περιεχομένου εξεταστικού δοκιμίου που παρουσιάστηκε σε σχολείο στις 16 Ιανουαρίου 2023

Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης που ανέλαβε ειδική Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει ότι στη βάση των ευρημάτων της έχουν ληφθεί αποφάσεις και έχουν επιβληθεί κυρώσεις τόσο σε άτομα, όσο και στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, στη βάση του πορίσματος για πειθαρχικά παραπτώματα έχουν επιβληθεί κυρώσεις τόσο στη διεύθυνση όσο και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, συμπεριλαμβανόμενης της διαγραφής δυο εκπαιδευτικών από το Μητρώο Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων.

Λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της αναστάτωσης που προκλήθηκε σε όλα τα σχολεία και το κοινό παγκυπρίως, έγιναν αυστηρές συστάσεις και σχετική προειδοποίηση στη σχολή για τη μελλοντική συμμόρφωση, όπως και δόθηκαν οδηγίες για τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα και από τα εγγεγραμμένα-αδειοδοτημένα ιδιωτικά σχολεία, ως προς τις σχετικές διαδικασίες.

πηγή: OMEGALIVE