Διαπραγματεύσεις με Αυστραλία για εξάλειψη διπλής φορολογίας

Το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει την ικανοποίηση του, για τη θετική ανταπόκριση των Αρμόδιων Αρχών της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας για έναρξη των διήμερών διαπραγματεύσεων για συνομολόγηση Σύμβασης για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους Φόρους στο Εισόδημα και την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής και της Φοροαποφυγής.  

Η πρόθεση των Αυστραλιανών Αρχών η οποία ανακοινώθηκε στις 16 Νοεμβρίου, 2022 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανταγωνισμού, Φιλανθρωπίας και Οικονομικών της Αυστραλίας Dr. Andrew Leigh, είναι αποτέλεσμα των κατά σειρά ετών προσπαθειών των Κυπριακών Αρχών για έναρξη των διαπραγματεύσεων, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ. Οι διαπραγματεύσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν εντός του 2024.

“Οι Συμβάσεις Διπλής Φορολογίας εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς. Πάνω απ’ όλα, στόχος είναι η μείωση ή η εξάλειψη της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που αποκτούν οι κάτοικοι κάθε συμβαλλόμενου κράτους, η αποτροπή της φοροδιαφυγής στα δύο κράτη και ταυτόχρονα να προωθηθεί στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών καθώς και να εξαλειφθούν πιθανά εμπόδια στο εμπόριο και στις ροές κεφαλαίων.

Αναμφισβήτητα, οι διπλωματικοί και οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Κύπρου και Αυστραλίας ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσμα και της ίδρυσης της  Πρεσβείας της Αυστραλίας στη Λευκωσία. Υπό το φως της πρόσφατης δυναμικής που έχει δημιουργηθεί, μέσω και της υπογραφής της εν λόγω Σύμβασης, θεμελιώνονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Κρατών, πέραν των φορολογικών θεμάτων και στους τομείς του εμπορίου, της ναυτιλίας, της ενέργειας και των επενδύσεων, προς όφελος και των οικονομιών και των δύο πλευρών”, εξηγεί το ΥΠΟΙΚ.

Η διεύρυνση του δικτύου Συμβάσεων για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας που σήμερα ανέρχονται σε 67 διακρατικές Συμβάσεις, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, και ως εκ τούτου η επικαιροποίηση τους επιβάλλεται ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες, ειδικότερα με δικαιοδοσίες στρατηγικής σημασίας όπως η Αυστραλία, προσθέτει το ίδιο.

πηγή: Philenews