Διάσκεψη για θέματα Leasing

 Η κ. Jacqueline Mills, Director of Asset Finance and Research του Leaseurope, της Ομοσπονδίας Χρηματοδοτικών Οργανισμών της Ευρώπης, στις 6 Ιουνίου 2012 είχε σειρά επαφών στην Κύπρο, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Με τη συνοδεία αξιωματούχων και στελεχών του Συνδέσμου Τραπεζών και του Συνδέσμου Χρηματοδοτικών Οργανισμών Κύπρου, η κ. Jacqueline Mills είχε εποικοδομητικές συναντήσεις με τους Υφυπουργό Προεδρίας κ. Α. Μαυρογιάννη, τον κ. Ν. Παπαδόπουλο Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις συναντήσεις οι Κύπριοι αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για τα θέματα που αφορούν τον τομέα του Leasing. Καθώς η κ. Jacqueline Mills παρέθεσε τις θέσεις αλλά και τις ανησυχίες του Leaseurope, επισημαίνοντας ότι η οποιαδήποτε επιδείνωση των σημερινών κανονισμών και διαδικασιών θα αποβεί σε βάρος των επενδύσεων και της ανάπτυξης.

Η κ. Jacqueline Mills ανέφερε ότι οι υπηρεσίες των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (Leasing) είναι κατ’ εξοχήν επενδυτικό εργαλείο και η μείωση της προσφοράς θα επιφέρει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στις επενδύσεις, κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο ειδικά με τις συνθήκες που επικρατούν τώρα στην Ευρώπη.

Οι Κύπριοι αξιωματούχοι έδειξαν κατανόηση στις θέσεις και ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα που είχε εγείρει η κ. J. Mills. Κατά την συνάντηση με τον κ. Ν. Παπαδόπουλο συζητήθηκε το θέμα των εκκρεμούντων αλλαγών στις νομοθεσίες που αφορούν τις Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (Leasing) και αναφέρθηκε ότι η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θα αρχίσει τη συζήτηση τους, εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου.

Επιπρόσθετα η κ. Jacqueline Mills ανέφερε ότι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες Leasing και πρόσθεσε ότι τα μέλη του Leaseurope έχουν παραχωρήσει πέραν των 100 δις Ευρώ σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από σύνολο 220 δις Ευρώ (στοιχεία του 2010). Ανέφερε επίσης ότι το European Investment Fund έχει προσεγγίσει το Leaseurope και μελετά διαδικασίες και κανονισμούς για την προσφορά δανείων με εξαιρετικά προνομιακό επιτόκιο προς τις εταιρείες Leasing. Οι εταιρείες Leasing θα ενισχύσουν το ποσό αυτό και θα το παραχωρήσουν προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με απλές διαδικασίες και ευέλικτους όρους.