Διευκρινίσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά με τα πλαστικά μίας χρήσης

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες σήμανσης για πλαστικά μίας χρήσης προέβη με ανακοίνωσή του την Τετάρτη τo Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή των προνοιών του περί Αποβλήτων Νόμου (Ν.48(Ι)/2022) με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι το χρονικό περιθώριο αποδοχής της σήμανσης με αυτοκόλλητο στα είδη που απαιτείται από την ευρωπαϊκή Οδηγία και την εθνική νομοθεσία λήγει στις 31/12/2022, ενώ από την 1/1/2023 όλα τα προϊόντα που θα κυκλοφορούν στην αγορά και τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες της Νομοθεσίας για τοποθέτηση της σήμανσης θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση εκτυπωμένη ή εγχάρακτη, ανάλογα με τις προδιαγραφές, όπως προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/2151/ΕΕ.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με το άρθρο 36Η του περί Αποβλήτων Νόμου (Ν. 48/(Ι)2022) σχετικά με τις απαιτήσεις για τη σήμανση, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Δ, του Παραρτήματος VIA, τα οποία διατίθενται στην αγορά, πρέπει φέρουν εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί της συσκευασίας τους ή επί του ιδίου του προϊόντος, όπως αυτές προβλέπονται με τις εναρμονισμένες προδιαγραφές που εκδίδονται με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ/2020/215.

Διευκρινίζεται επίσης ότι στα παραπάνω περιλαμβάνονται προϊόντα όπως σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν κι εφαρμογείς ταμπόν (εξαιρούνται οι σερβιέτες λοχείας, οι πάνες ακράτειας και οι βρεφικές πάνες), υγρά μαντηλάκια (προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης), προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού, καθώς και ποτηράκια για ποτά τα οποία είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ