Δηλώσεις του κου Αλέκου Τρυφωνίδη στην επιτροπή Παιδείας- Νομοσχέδιο για Τετράμηνα – ΙΚΥ

Αυτούσια η ανακοίνωση 

Όσον αφορά το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για εξέταση και αφορά τα τετράμηνα, εμείς στηρίζουμε το θεσμό των εξετάσεων των τετράμηνων όμως υποβάλαμε αρκετές εισηγήσεις στον Υπουργό Παιδείας, τόσο σε συναντήσεις μαζί του αλλά και στις προηγούμενες συνεδρίες της Επιτροπής, οι οποίες θεωρούμε ότι διορθώνουν, εκσυγχρονίζουν τον θεσμό και επιλύουν αρκετά προβλήματα τα οποία αναφύηκαν κατά την εφαρμογή του θεσμού. Το νομοσχέδιο θα τύχει της ανάλογης εξέτασης για να δώσουμε την διευκόλυνση τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές εκσυγχρονισμού του θεσμού αλλά την ίδια ώρα να προάγει και την ποιότητα και την αριστεία στην παιδεία μας.

Οι εισηγήσεις μας περιστρέφονται τόσο γύρω από τον όγκο της διδακτέας ύλης και τον χρόνο διδασκαλίας της όσο και τον αριθμό των διαγωνισμάτων που πρέπει να γίνονται, όπως εισηγούνται και οι ίδιοι οι μαθητές.

Αναφορικά με τον θεσμό των υποτροφιών που προσφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχουμε ολοκληρώσει την εξέταση των κανονισμών οι οποίοι εκσυγχρονίζουν το ίδρυμα ενισχύοντας το ρόλο του στην παιδεία και στην αριστεία, ταυτόχρονα όμως έχουμε συζητήσει την ένταξη στα προγράμματα υποτροφιών τους εξ’ αποστάσεως φοιτητές και τους φοιτητές επαγγελματικών τίτλων σπουδών. Η συζήτηση για αυτό το θέμα θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο και έχει αναλάβει δέσμευση το ΔΣ του Ιδρύματος να φέρει στην Επιτροπή προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση γιατί στόχος μας είναι να προάγουμε και την αριστεία αλλά και να βοηθούμε τον κόσμο με τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη αυτή την περίοδο της κρίσης και της μεγάλης ακρίβειας.