Δήλωση Προέδρου ΕΤΕΚ: Το κράτος να προχωρήσει με το έργο για στέγαση ευάλωτων οικογενειών στη Λεμεσό

Το στεγαστικό πρόβλημα είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που ταλανίζουν τους πολίτες και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές, σήμερα. Το κόστος απόκτησης ή ακόμα και ενοικίασης στέγης, ένεκα πολλών και διαφορετικών παραγόντων έχει εκτοξευτεί, με αποτέλεσμα να αποτελεί για τους περισσότερους άπιαστο όνειρο.

Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που παρακολουθούμε με ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία τις πληροφορίες που καταγράφονται στον Τύπο, για κωλυσιεργία ή/και προσκόμματα που τίθενται αναφορικά με την κατασκευή έργου στη Λεμεσό που στόχο έχει τη στέγαση 600 ευάλωτων οικογενειών από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα στις περιοχές που βρίσκονται σήμερα οι πεπαλαιωμένες και υπό κατεδάφιση εργατικές πολυκατοικίες σε Άγιο Νικόλαο και Άγιο Ιωάννη.

Το έργο συζητείται εδώ και αρκετά χρόνια, βρίσκεται ήδη σε ώριμο στάδιο, ωστόσο, η υλοποίησή του δεν έχει ακόμα προχωρήσει από πλευράς κυβέρνησης. Με τις επικρατούσες συνθήκες, οι οποίες έχουν καταστήσει την απόκτηση ή ενοικίαση στέγης εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη, είναι αδιανόητο να μπαίνουν στον πάγο έργα όπως αυτό στη Λεμεσό. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την τοπική κοινωνία.

Θεωρούμε υποχρέωση του κράτους έναντι των πολιτών του, να προχωρήσει, στοχευμένα, στην αύξηση της προσφοράς οικιστικών μονάδων που να εξυπηρετούν τις ανάγκες της ζήτησης και των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Δεν νοείται άνθρωποι να αναγκάζονται να μετακομίζουν από την πόλη τους επειδή δεν μπορούν να αντέξουν την ακρίβεια των ενοικίων ή να προχωρήσουν με την αγορά διαμερίσματος / οικίας.

Είναι πεποίθηση του ΕΤΕΚ πως το στεγαστικό πρόβλημα θα πρέπει να τύχει ολιστικής προσέγγισης, καθώς πρόκειται για πολυδιάστατο πρόβλημα που σαφώς δεν μπορεί να επιλυθεί εν μια νυκτί. Η δημιουργία ενός Κεντρικού Φορέα που θα σχεδιάζει, θα συντονίζει και θα ελέγχει τα ζητήματα που άπτονται της κρατικής στεγαστικής πολιτικής αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κράτος θα πρέπει να παρέχει άμεσα όλη την απαραίτητη στήριξη στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, έτσι ώστε να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο.

Το ΕΤΕΚ, ως γνωστό, ετοίμασε δέσμη μέτρων για την προσιτή κατοικία την οποία κατέθεσε στον αρμόδιο Υπουργό. Στις προτάσεις μας, πέραν της αναβάθμισης και αξιοποίησης του κτηριακού μας αποθέματος που βρίσκεται σε αχρησία, περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα τα οποία εστιάζουν σε τρεις πυλώνες:

1. Ενίσχυση της προσφοράς οικιστικού προϊόντος το οποίο απευθύνεται στο μέσο νοικοκυριό, με έμφαση στην αξιοποίηση υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος

2. Στοχευμένη, οικονομική ενίσχυση της ζήτησης (αφού προηγηθούν σοβαρές προσπάθειες ενίσχυσης της προσφοράς)

3. Μείωση του κόστους κατασκευής

Με στόχο την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας αυτής, η συνεργασία κράτους – ιδιωτικού τομέα θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Στα μέτρα που προτείνει το Επιμελητήριο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η εισήγηση για παραχώρηση στοχευμένων πολεοδομικών κινήτρων στους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, χωρίς βεβαίως να αλλοιώνεται ο πολεοδομικός χαρακτήρας της περιοχή. Καθ’ αυτό τον τρόπο θα ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας να ανεγείρει ένα μεγάλο αριθμό οικιστικών μονάδων είτε για σκοπούς αγοράς είτε για σκοπούς ενοικίασης.

Επί του προκειμένου, αξίζει να σημειωθεί ότι συγκεκριμένες κρατικές πολιτικές που προωθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια (όπως το headquartering, η προσέλκυση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Κύπρο, οι φοροαπαλλαγές στελεχών, το πρόγραμμα παραμονής στη Δημοκρατία έναντι αγοράς ακινήτου κ.ο.κ.) συνεισέφεραν μεν στην ανάπτυξη, προσφέροντας σημαντικούς χρηματικούς πόρους στο κράτος, αναπόφευκτα δε, έχουν μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση του στεγαστικού προβλήματος στην Κύπρο. Σε μια περίοδο στεγαστικής κρίσης, σαν αυτή που διανύουμε, το ελάχιστο που οφείλει να κάνει το κράτος είναι να συνεισφέρει (ενισχύοντας την προσφορά προσιτής στέγης). Δικαίως, σημαντικό κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας, ιδιαίτερα στη Λεμεσό, αναμένει αποφασιστική παρέμβαση από το κράτος στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς βρίσκεται ήδη στα όριά του.

Εν κατακλείδι, το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και αποφασιστικά με το έργο στη Λεμεσό το οποίο θα αποτελέσει ουσιαστική ανακουφιστική λύση για εκατοντάδες οικογένειες. Το ΕΤΕΚ έχει θέσει στις προτεραιότητες του το θέμα της προσιτής στέγης και θα παρεμβαίνει εκεί και όπου κρίνει απαραίτητο με εισηγήσεις και μέτρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Η στέγη αποτελεί εκ των βασικότερων αγαθών και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Κωνσταντίνος Κωνσταντή

Πρόεδρος ΕΤΕΚ