Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ μετά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου

Αυτούσια η ανακοίνωση

Συζητήσαμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση που δημοσιεύεται από την ημέρα ίδρυσής του Οργανισμού μέχρι σήμερα.

Ως Οργανισμός απαντήσαμε στα σχόλια και επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καθώς και στις ερωτήσεις των Βουλευτών της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός πως η Υπηρεσία περιέλαβε αυτούσια ως Παράρτημα η απάντηση του Οργανισμού σε όλες τις διαπιστώσεις/επισημάνσεις της Υπηρεσίας.

Ως ο μεγαλύτερος Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου στην Κύπρο υποστηρίζουμε κάθε κίνηση που βελτιώνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και ως εκ τούτου λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως και κάθε άλλου αρμόδιου θεσμού. Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχει τη δική του σημασία και αξία και μπορεί να βοηθήσει τον Οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του. Είναι πεποίθησή μας ότι, μέσα από τον αποτελεσματικό διαχειριστικό έλεγχο, ο Οργανισμός θα βελτιωθεί και θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του για το καλό του ασθενή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έχει συσταθεί πριν περίπου 4 χρόνια, περίοδο κατά την οποία είχε να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις όπως την διοικητική του στελέχωση, οργάνωση και αυτονόμηση, την ένταξη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του ΓεΣΥ και παράλληλα την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19, ο Οργανισμός έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα προόδου.

Όσον αφορά την Οικονομική Αυτονόμηση του Οργανισμού επιθυμούμε να διαβεβαιώσουμε πως, λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες που έχει καταρτίσει ο ΟΚΥπΥ για τις αποζημιώσεις μέσω του ΓεΣΥ, άλλα έσοδα άλλα και τις δαπάνες δημόσιας υγείας για τις οποίες πρέπει να αποζημιώνεται, ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να επιτύχει οικονομική αυτονομία τα επόμενα έτη.

Αυτό, αντικατοπτρίζεται και στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για την περίοδο 2022-2024, ο οποίος έχει καταρτιστεί στη βάση λεπτομερούς Επιχειρηματικού Σχεδίου που έχει εκπονηθεί. Είναι δεδομένο ότι για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γίνουν σημαντικές ενέργειες από τον Οργανισμό, οι οποίες ήδη υλοποιούνται. Στόχος αυτών των ενεργειών είναι, η περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προσέλκυση νέων ασθενών. Η συμπόρευση όλου του Προσωπικού του Οργανισμού προς την επίτευξη των στόχων του είναι σημαντική και απαραίτητη.

Σε σχέση με τις διαδικασίες ο Οργανισμός ήδη σημείωσε σημαντική βελτίωση στην οργάνωση του όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του αλλά και στις διαδικασίες αγορών και προμηθειών. Χαιρετίζουμε τις διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο θέμα αυτό ότι ο Οργανισμός βαδίζει προς την ορθή κατεύθυνση και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις αλλαγές για να φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται ο Οργανισμός.

Είναι ήδη ειλημμένη απόφαση και δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού η σημαντική ενδυνάμωση των ελέγχων, των διαδικασιών και των εγκρίσεων σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποφάσισε την σύσταση Ειδικής Επιτροπής, η οποία θα μελετήσει εμπεριστατωμένα όλες τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και θα καθορίσει λεπτομερές σχέδιο δράσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε αυτές να μετουσιωθούν σε πράξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνσή μας παραμένουν προσηλωμένοι στους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί από την ίδρυσή του Οργανισμού: Τη μετατροπή του ΟΚΥπΥ σε σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό Οργανισμό, την οικονομική του αυτονόμηση και την αναβάθμιση των νοσηλευτηρίων και υπηρεσιών του παραμένοντας η ραχοκοκκαλιά του Γενικού Συστήματος Υγείας. Είμαστε αισιόδοξοι πως αυτή η προσπάθεια θα πετύχει.

Επιθυμώ να τονίσω και να ευχαριστήσω το Υπουργείο Υγείας, τον Υπουργό Υγείας, την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικά τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, για την συνεχή και αμέριστη στήριξη που μας προσφέρουν.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, κ. Μάριος Παναγίδης