Δήμος Παραλιμνίου: Φύτρωσε δρόμος μπροστά στα χωράφια του δημάρχου

Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για υπόθεση του Θεόδωρου Πυρίλλη

Ερωτηματικά για τον δήμαρχο Παραλιμνίου, Θεόδωρο Πυρίλλη, εγείρονται από έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, ο Θ. Πυρίλλης φέρεται να αγόρασε (μέσω εταιρείας) μαζί με άλλα πρόσωπα μεγάλο τεμάχιο γης στην περιοχή Κάππαρη, το οποίο ήταν περίκλειστο. Το παράξενο, ωστόσο, είναι ότι 12 μέρες πριν τη μεταβίβαση του τεμαχίου (4.10.2017) «το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, μετά από πρόταση του δημάρχου, όπως χαραχθεί χωμάτινος πεζόδρομος» στην περιοχή. Σημειώνεται μάλιστα ότι η απόφαση λήφθηκε σε συνεδρία η οποία πραγματοποιήθηκε σε… λεωφορείο!

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα κατά την οποία διαπιστώθηκε «η χάραξη και κατασκευή χωμάτινου πεζόδρομου, χωρίς να ακολουθηθούν οποιεσδήποτε διαδικασίες που να αφορούν αίτημα του δήμου για εγγραφή δρόμου ή πεζόδρομου, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσον έγινε επέμβαση σε κρατική γη, για την οποία θα έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και σε ιδιωτική γη, για την οποία θα έπρεπε να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή να ακολουθηθεί διαδικασία απαλλοτρίωσης». Αναφέρεται επίσης ότι «τα έξοδα για τα εν λόγω έργα καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τον Προϋπολογισμό του δήμου».

Εν τω μεταξύ, στην ίδια περιοχή πραγματοποιήθηκαν και άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες κόστισαν πέραν των 190 χιλ. ευρώ και οι οποίες επίσης καλύφθηκαν από τον Προϋπολογισμό του δήμου. Όπως αναφέρεται, μάλιστα, πολλές εργασίες ανατέθηκαν σε εργολάβους χωρίς προσφορές ή σε εργολάβους των οποίων οι προσφορές είχαν λήξει ή/και ξεπεράσει τα όρια του Προϋπολογισμού, με τη δικαιολογία ότι οι τιμές ήταν πολύ λογικές και οι εργασίες έπρεπε να γίνουν κατεπειγόντως.

«Φαίνεται ότι, παράτυπα και αυθαίρετα, ο δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αρμόδιοι λειτουργοί για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του δήμου δεν εφάρμοσαν ορθά τις διατάξεις των νομοθεσιών», αναφέρεται στην έκθεση. Αναφέρεται επίσης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να διερευνήσει το θέμα και αν εντοπίσει παράνομες ενέργειες να προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι ο δήμαρχος Παραλιμνίου έστειλε στην Ελεγκτική Υπηρεσία βεβαιώσεις από τους πρώην ιδιοκτήτες με τις οποίες δηλώνουν ότι οι ίδιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για πώληση του τεμαχίου και για το λόγο αυτό προσέγγισαν τον δήμαρχο Παραλιμνίου.

πηγή: διάλογος