Διογκωμένη η προσφορά για τη διαχείριση στόλου


Διπλασίασε λοιπόν την εκτιμώμενη αξία που αφορά την προμήθεια για «εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στόλου και έκδοσης εισιτηρίων με χρήση έξυπνων καρτών και ακυρωτικών μηχανών».

Όπως ήταν επόμενο αυτό προκάλεσε την αντίδραση του υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και αυτό φαίνεται μέσα από γραπτή επιστολή που έστειλε.
Συγκεκριμένα στη σχετική επιστολή που απέστειλε προς το διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων αναφέρονται και τα εξής:

«Έχουμετην άποψη, ότι η εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου της Σύμβασης, όπως σημειώνεται στη σχετική
παράγραφο 2.3 των βασικών στοιχείων του Διαγωνισμού (€6εκ.) είναι αρκετά ψηλή. Βασίζουμε τη θέση μας σε πρόσφατη ημερίδα ευρωπαϊκής εταιρείας στη Λευκωσία η οποία δραστηριοποιείται στο παγκόσμιο και εξειδικεύεται σε συστήματα παρόμοια με αυτά του αντικειμένου του διαγωνισμού, όπου αναφέρθηκε ότι το συνολικό κόστος τέτοιου συστήματος (λαμβάνοντας υπόψη όλο τον κεντρικό εξοπλισμό, ακυρωτικές μηχανές κ.λπ.) κυμαίνεται μεταξύ €8.000-€10.000 ανά όχημα, που για την περίπτωση του παρόντος, αυτό αντιστοιχεί σε €2,8εκ.-€3,5 εκ.»

Την πιο πάνω αναφορά ακολουθεί αιχμή για σπατάλη χρημάτων καθώς και υπαινιγμός για τις επιλογές του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη διογκωμένη εκτίμηση αναφέρεται: «Η παρατήρηση μας αυτή συνδυάζεται και με την παράγραφο 5 πιο πάνω, που αφορά στη βαρύτητα των κριτηρίων αφού ο Ανάδοχος δείχνει διατεθειμένος να επιλέξει ακριβές προσφορές, κατ’ επίκληση δήθεν καλύτερης ποιότητας».

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής, το υπουργείο Συγκοινωνιών θεωρεί ότι κάποια από αυτάν δεν είναι αντικειμενικά. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο θεωρεί ότι δόθηκε εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα (80%) στην τεχνική βαθμολογία.

Επιπρόσθετα στη Επιστολή του Υπουργείου συγκαταλέγονται τα δύο εξής παραδείγματα:
-Η προσφορά Α που λαμβάνει τεχνική βαθμολογία 90%και έχει κόστος €6 εκ. θα θεωρηθεί ως επιτυχούσα σε σχέση με μια άλλη προσφορά Β που θα έχει λάβει τεχνική βαθμολογία
70% και έχει κόστος €1,21εκ.
-Η προσφορά Α που λαμβάνει τεχνική βαθμολογία 90% και έχει κόστος €6 εκ. θα θεωρηθεί ως
επιτυχούσα σε σχέση με μιαν άλλη προσφορά Β που θα έχει λάβει τεχνική βαθμολογία 80% και έχει κόστος €3,61εκ.