Διοικητικό Δικαστήριο: Απαγορευτικό διάταγμα για λειτουργία του εργοστασίου ασφαλτικού στην περιοχή Μιτσερού

Υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης, “στοιχειοθετήθηκε πιθανότητα ανεπανόρθωτης ζημίας για τους κατοίκους των Κοινοτήτων από την άμεση εκτέλεση της Πολεοδομικής άδειας, η οποία αφορά την ζωή  τους, την ποιότητα της διαβίωσής τους και την υγεία τους…”