ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Γυναίκες -Ευκαιρία καριέρας στην Πληροφορική

*English text follows

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) ανακοινώνει ότι τον Οκτώβριο 2023 ξεκινά το ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα AWS re/Start για γυναίκες που επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στην πληροφορική.

Συγκεκριμένα, το AWS  AMAZON WEB SERVICES re/Start μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρόγραμμα ανάπτυξης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) και ως πρόγραμμα επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων (reskilling).

Tο re/Start προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα και προετοιμάζει εντατικά τα άτομα για εργασία σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου στον τομέα της πληροφορικής και ειδικά στις τεχνολογίες νέφους (cloud technologies) οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 εβδομάδες και θα προσφερθεί μέσω του διαδικτύου σε πλήρη βάση παρακολούθησης (09.00 – 16.00).

Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα θα προσφερθεί ΔΩΡΕΑΝ σε γυναίκες, μέσω του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου FEMME FORWARD, το οποίο στην Κύπρο έχει αναλάβει το CCS. Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει 30 θέσεις και σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις θα προσφερθούν σε άντρες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • γυναίκες επαγγελματίες οποιουδήποτε κλάδου που θέλουν να αλλάξουν καριέρα προς τον τομέα της πληροφορικής για καλύτερες προοπτικές εργασίας
 • απόφοιτες κολλεγίου/πανεπιστημίου από πεδία εκτός της πληροφορικής που θέλουν να μετακινηθούν σε θέσεις τεχνολογίας
 • απόφοιτες λυκείου που επιθυμούν να ξεκινήσουν καριέρα στον τομέα της πληροφορικής
 • γυναίκες που επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά από μητρότητα ή μακροχρόνια αποχή από την εργασία
 • γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
 • γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες.

Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του CCS www.ccs.org.cy ή/και επικοινωνήστε με τον κο. Νεόφυτο Ξενοφώντος, Re/Start Project Manager στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 22460679.

Free Training Program for Women –Technology Career Opportunities

The Cyprus Computer Society has undertaken the implementation in Cyprus of the AWS re/Start training program which is offered FREE to women that want to want to launch a career in technology.

The AMAZON WEB SERVICES (AWS) re/Start program, which can be characterized as both an upskilling and reskilling program. It is offered in English language and intensively prepares people to work in entry-level positions in the IT sector and especially in cloud technologies which are in high demand, both in Cyprus and abroad.

The duration of the program is 12 weeks and will be offered online on a full time basis (09.00 – 16.00).

In the first phase the program will be offered FREE to women, through the funded European project FEMME FORWARD. This invitation covers 30 positions and in case there are available positions they will be offered to men.

Eligible to participate are women:

 • professionals of any discipline who want to change careers to IT for better job prospects
 • college/university graduates from non-tech degrees who want to move into tech positions
 • high school graduates seeking to launch an IT career
 • unemployed or re-entering the labor market after maternity
 • migrants, refugees and others belonging in vulnerable groups
 • developers and anyone who wants to upskill for better job opportunities

For information and registration, visit the CCS website www.ccs.org.cy  and/or contact with the Re/Start Project Manager Mr. Neofytos Xenofontos and at number 22460679 during office hours.