Δυναμικό «παρών» της ΔΟΘ και της Δρος Ελευθερίου σε συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για το μέλλον της επάρκειας και ασφάλειας του αίματος

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) έδωσε δυναμικό «παρών» σε δυο σημαντικές συναντήσεις που διεξήχθησαν την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της βέλτιστης δυνατής διαχείρισης του αίματος και των προϊόντων του στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του νέου, υπό προώθηση, ευρωπαϊκού κανονισμού για ουσίες ανθρώπινης προέλευσης (SoHO Regulation).

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, με επικεφαλής την Εκτελεστική Διευθύντρια Δρα Ανσρούλλα Ελευθερίου, και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Λίλη Κάννον, συμμετείχε αρχικά σε ανοικτή συζήτηση που συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Αίματος (EBA) και τους ευρωβουλευτές Dolors Monserrat και Nicolas Caesares Gonzalez, με ενδιαφερόμενους φορείς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών εταιρειών, ενώσεων δωρητών και οργανώσεων ασθενών σχετικά με τον κανονισμό SoHO Regulation, ο οποίος συζητείται επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπρόσθετα, η Δρ Ελευθερίου, εκπροσώπησε την κοινότητα των ασθενών σε μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε από τους ευρωβουλευτές Cristian Bușoi και Tomislav Sokol σε συνεργασία με το «Blood & Beyond», μια πανευρωπαϊκή επιστημονική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του αίματος στα εθνικά συστήματα υγείας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα πλεονεκτήματα της μεγαλύτερης εναρμόνισης για τη διαφύλαξη της επάρκειας και της ασφάλειας των ουσιών για ανθρώπινη χρήση, συμπεριλαμβανομένου του αίματος, με τη Δρα Ελευθερίου να αναδεικνύει τις υφιστάμενες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη φροντίδα των ατόμων με θαλασσαιμία και άλλες μεταγγισιοεξαρτώμενες παθήσεις, η επιβίωση των οποίων είναι άμεσα συνυφασμένη με το αίμα και τη διαθεσιμότητά του, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την κλινική πρακτική των μεταγγίσεων αίματος, με έμφαση στις υφιστάμενες ελλείψεις δεδομένων και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για βελτιστοποίηση της διαχείρισης και χρήσης του αίματος.

Επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη τελειοποίησης του προτεινόμενου κανονισμού ώστε να συνεχίσει να ενθαρρύνει την καινοτομία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης αίματος, ιδίως ως μέθοδο ετοιμότητας για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τους ιστούς, το αίμα και τα κύτταρα με τον νέο κανονισμό SoHO Regulation, δεδομένου ότι οι κανόνες και οι παράμετροι για το θέμα αυτό καθορίστηκαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και θεωρούνται πλέον παρωχημένοι και ελλειμματικοί. Μόλις το Κοινοβούλιο συμφωνήσει με τις διορθώσεις του στο αρχικό κείμενο της Επιτροπής, θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς της ΕΕ για την τελική έγκριση της μεταρρύθμισης, η οποία αναμένεται να εγκριθεί περί τα τέλη του 2023.

Μεταξύ άλλων ο αναθεωρημένος ευρωπαϊκός κανονισμός αναμένεται να περιλαμβάνει πρόνοιες για τη δημιουργία ενός κοινού εποπτικού μηχανισμού για την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος και των παραγώγων του, την παροχή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και σχετικής εκπαίδευσης στους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών, την υποχρεωτική καταγραφή των αναγκών σε αίμα και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε περιπτώσεις ελλείψεων, καθώς και τη σύσταση και εφαρμογή πρωτοκόλλων διαχείρισης του αίματος των ασθενών, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα τα κενά μεταξύ ανάγκης και προσφοράς.

Πέρα από την ενεργή συμμετοχή της σε διεξοδικές συζητήσεις επί του θέματος για τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών, η Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον νέο κανονισμό και θα επανέλθει με νέες ανακοινώσεις όταν υπάρξουν σημαντικά νέα που αφορούν τόσο τους δωρητές αίματος, όσο και την κοινότητα των ασθενών με θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.