Ε.Κ.: Νέα αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής


 

Αυτό δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, όταν ψήφισαν την ετήσια έκθεση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

Ζήτησαν επίσης να υποστηριχθεί η εξωτερική πολιτική της ΕΕ με τους απαραίτητους πόρους.

Το ΕΚ δήλωσε ότι παρόλο που η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει δώσει νέα ώθηση στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, εξοπλίζοντάς τη με θεσμικά και επιχειρησιακά εργαλεία, η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητά της υπονομεύονται από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και κρίση χρέους.

Προκειμένου να έχει παρουσία στην παγκόσμια σκηνή ανάλογη του μεγέθους της, η ΕΕ πρέπει όχι μόνο να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της, οι φορείς και οι θεσμοί της είναι αντίστοιχοι, αλλά και να αναπτύξει μία πραγματικά στρατηγική αντίληψη αναφορικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ και να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό, οικονομικά και διπλωματικά μέσα, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

“Σήμερα στείλαμε ένα σαφές μήνυμα στην Catherine Ashton. Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ, σε περιόδους αυξανόμενων προκλήσεων και περιορισμένων πόρων της Ένωσης, πρέπει να είναι στρατηγική και διορατική. Ένα νέο, τολμηρό στρατηγικό πλαίσιο για την εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει επίσης να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένο”, δήλωσε ο εισηγητής του Κοινοβουλίου και πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Elmar Brok (ΕΛΚ, Γερμανία).

“Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να επιβραδύνουμε την ευέλικτη ανταπόκριση της Ένωσης στις επιτόπου πολιτικές εξελίξεις. Ο ρόλος μας ως βουλευτών όμως παραμένει ουσιώδης προκειμένου η πολιτική να γίνει κατανοητή και να υποστηριχθεί από τους Ευρωπαίους πολίτες”, προσέθεσε.

Ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση

Μόνο σφαιρικές προσεγγίσεις ενσωματώνοντας διπλωματικά, οικονομικά, αναπτυξιακά και – ως ύστατη λύση ανάγκης – στρατιωτικά μέσα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις, υποστηρίζει το ΕΚ.

Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διάφορες συνιστώσες τής εξωτερικής της πολιτικής είναι συνεκτικές και να αναπτύξει μια διορατική και στρατηγική προσέγγιση, με ρεαλισμό και πραγματισμό, τονίζει ακόμα το ΕΚ. Συνιστά δε τη θέσπιση σαφών πλαισίων αναφοράς ώστε να καταστεί δυνατός ένας πιο μετρήσιμος ορισμός των πολιτικών προτεραιοτήτων και στόχων, αλλά και των πόρων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμο.

Το ΕΚ επισημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν οι περιορισμένοι πόροι της ΕΕ σε στρατηγικές προτεραιότητες, ξεκινώντας από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, και επεκτείνοντας προς τα έξω σε ομόκεντρους κύκλους.

Μία εξωτερική πολιτική βασισμένη σε αξίες

Η εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να εμπνέεται από την προώθηση και την προστασία των αξιών της ΕΕ και με βάση την εξασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας. Θα πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία της ίδιας της Ένωσης, υπογραμμίζει το ΕΚ, κάνοντας έκκληση για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο επίκεντρο των πολιτικών της.

 Το μη νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 511 ψήφους υπέρ, 73 κατά και 78 αποχές.