Έκθεση βιωσιμότητας της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος 2021

Η Ελληνική Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να επιφέρει ένα μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται και στην Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας της Τράπεζας για το 2021 (ESG Impact Report) η οποία έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (GRI Standards – Core option).

Η στρατηγική της Τράπεζας για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) αποτελείται από τους ακόλουθους τέσσερεις στρατηγικούς πυλώνες: Άνθρωπος, Κοινωνία, Περιβάλλον και Αγορά. Με την πεποίθηση ότι το μέλλον είναι πράσινο, η Ελληνική Τράπεζα ηγείται της μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία, επενδύοντας στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών και στη στήριξη πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, στέκεται δίπλα στην κοινωνία με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης για τη διευκόλυνση όλων των πελατών στα πλαίσια των σύγχρονων απαιτήσεων.

Μεταξύ άλλων, το 2021 δόθηκαν €63 χιλ. για περιβαλλοντικές δράσεις, €160 χιλ. σε υποτροφίες, βραβεία και στην εκπαίδευση και €82 χιλ. σε τοπικές κοινότητες και σε δράσεις πολιτισμού και €123 χιλ. σε δράσεις που αφορούν την υγεία. Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού βράβευσε την Ελληνική Τράπεζα για την πρωτοβουλία #HBVolunteersChallenge, στο πλαίσιο της Παγκύπριας Εβδομάδας Εθελοντισμού 2020, δράση η οποία διοργανώθηκε και το 2021, και στην οποία έλαβαν μέρος 2.296 μέλη του προσωπικού.

Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συμπερίληψη όλων των κτιρίων της πρώην ΣΚΤ στο ISO 50001. Ταυτόχρονα, 160 υποθέσεις εξετάστηκαν για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους και χορηγήθηκαν με €15,6 εκατ. για την χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 631 εκπαιδευτικά προγράμματα για τα μέλη του προσωπικού, ενώ ξεκίνησε και το πρόγραμμα feedBank App για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συναδέλφων σε όλα τα επίπεδα και τμήματα της Τράπεζας.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε όλη την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας της Ελληνικής Τράπεζας, από την οποία μπορείτε να βγάλετε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία.

ESG & Βιωσιμότητα (hellenicbank.com)