Έλεγχος στον ΚΟΑΠ από Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς δημοσιονομική διόρθωση

Έλεγχο στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών, πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς ωστόσο να έχει προταθεί οποιαδήποτε δημοσιονομική διόρθωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αποστολή πραγματοποιήθηκε από εξωτερική εταιρεία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως προστίθεται ο έλεγχος διεκπεραιώθηκε, χωρίς να έχει προταθεί οποιαδήποτε δημοσιονομική διόρθωση.

Όπως αναφέρεται ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών με ικανοποίηση έλαβε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι ο έλεγχος που διενήργησε άφησε ικανοποιημένη την Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι ο ΚΟΑΠ ελέγχεται από διάφορες Επιτροπές και όργανα ελέγχου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπου πρέπει να συμμορφώνεται και να ακολουθεί διαφόρους νόμους και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να είναι σε θέση να εκταμιεύει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Πηγή:ΚΥΠΕ