Ελλάδα: Νομοσχέδιο για επαναλειτουργία της ΕΡΤ

{loadposition ba_textlink} 

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Μαρτίου, θα καταθέσει το Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση της ΕΡΤ ΑΕ, την οποία είχε κλείσει η προηγούμενη κυβέρνηση το 2013 ιδρύοντας στη θέση της, αλλά σε πολύ μικρότερη προγραμματική και οικονομική κλίμακα, τη Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία και Ιντερνετ, ΝΕΡΙΤ.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, το σχέδιο Νόμου που θα κατατεθεί «δεν αρκείται στην επαναφορά του προηγούμενου πλαισίου, αντιμετωπίζει τις παθογένειες του παρελθόντος χωρίς να “ρίξει μαύρο’’ και χωρίς τις ανεπίτρεπτες νομικές πρωτοτυπίες που εμπνεύστηκε και εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση».

Προς το σκοπό αυτό ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τα θέματα ΜΜΕ έχει ξεκινήσει καθημερινή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα, προκειμένου η ΕΡΤ να λειτουργήσει άμεσα και να αποκατασταθεί, όπως λέει, η διαρρηγμένη σχέση του κοινού με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα πάντα με κυβερνητικούς παράγοντες που συμμετέχουν στο εγχείρημα επανίδρυσης της ΕΡΤ, με το υπό κατάθεση σχέδιο Νόμου:

• Προβλέπεται η επιστροφή στην εργασία των απολυμένων της 11ης Ιουνίου 2013 που το επιθυμούν.

• Διασφαλίζεται η λειτουργία της ΕΡΤ «πάνω σε θεμέλιο δημοκρατίας με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού προγράμματος».

• Δεν δημιουργείται δημοσιονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό και συνεπώς δεν καθίσταται αντικείμενο της υπό εξέλιξη διαπραγμάτευσης.

• Ρυθμίζεται επαρκώς το νέο εργασιακό πλαίσιο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις επίλυσης των δικαστηριακών εκκρεμοτήτων, «με σεβασμό στον πολύμηνο αγώνα των απολυμένων, ταυτόχρονα όμως χωρίς ρεβανσισμούς προς τους εργαζόμενους που νομίμως εργάζονται στο σημερινό φορέα», δηλαδή την ΝΕΡΙΤ.

• Δημιουργείται το αναγκαίο πλαίσιο επίλυσης των ζητημάτων διαδοχής, αλλά και ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και πεπραγμένων με σκοπό την εύρυθμη και ταυτόχρονα εξορθολογισμένη λειτουργία της ΕΡΤ.

• Προβλέπεται ένα απαραίτητο ετήσιο πλαίσιο ανασυγκρότησης κατά τη διάρκεια του οποίου θα επιλυθούν συνολικώς τα ζητήματα διοίκησης, λειτουργίας, οργάνωσης του προσωπικού και εκπομπής του προγράμματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ