ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/ 240,7 εκατομμύρια τους πρώτους εννέα μήνες του 2023

Κέρδη €240,7 εκατομμυρίων ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα για τους πρώτους εννέα μήνες του 2023.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Τράπεζας, τα κέρδη αυτά προέρχονται κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από τόκους από τις καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα και τα χρεόγραφα.

Σε σχέση με την Κεφαλαιακή βάση, η Ελληνική σημειώνει πως αυτή είναι σταθερή, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται στο 21,7% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου στο 27,4%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Ο Δείκτης MEΔ ανέρχεται στο 2,7% εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, καταδεικνύοντας μείωση κινδύνου στον ισολογισμό.

Τα νέα δάνεια ανέρχονται σε €900 εκατ. για την εννιαμηνία του 2023, τα οποία είναι αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση.

Όπως σημειώνεται στα αποτελέσματα, ο Μετασχηματισμός και η αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με έμφαση στην ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Παράλληλα, σημειώνεται πως οι προκλήσεις στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον παραμένουν.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Αντώνης Ρούβας, είπε πως η απόδοση της Ελληνικής Τράπεζας το τρίτο τρίμηνο του 2023 συνέχισε να είναι πολύ καλή με κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €240,7 εκατ.

«Οι κύριοι παράγοντες παραμένουν τα υψηλότερα έσοδα από τόκους σε καταθέσεις και χρεόγραφα στην Κεντρική Τράπεζα, λόγω των αυξημένων επιτοκίων της ΕΚΤ, καθώς και τα μειωμένα έξοδα μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) του 2022. Τα αποτελέσματα της Τράπεζας της εννιαμηνίας του 2023 καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου», είπε.

Σχολιάζοντας την χορήγηση περίπου €900 εκατ. σε νέα δάνεια κατά τη διάρκεια της εννιαμηνίας 2023, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση, ο κ. Ρούβας ανέφερε πωςο Όμιλος παραμένει σε σωστή πορεία για την επίτευξη του ετήσιου στόχου δανεισμού ύψους €1,2 δισ.

«Οι ενέργειές μας για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας οδήγησαν στην υποχώρηση του δείκτη ΜΕΔ στο 2,7% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Με Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου περίπου 27,4%, σημαντικά πιο ψηλά από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 506%), ο ισολογισμός της τράπεζας παραμένει ισχυρός σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας και αυξανόμενου γεωπολιτικού κινδύνου», είπε.

Τονίζει, επίσης, πως η σημαντική ενίσχυση των βασικών μεγεθών της Τράπεζας έχει αναγνωριστεί από μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Τον Οκτώβριο του 2023, η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας αναβαθμίστηκε στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 μετά από 12 χρόνια από τη Moody’s Investor Service και τον Νοέμβριο του 2023 η Fitch Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας κατά δύο βαθμίδες στο BB+.

Παρόλα αυτά, πρόσθεσε ο κ. Ρούβας, «παραμένουμε σε εγρήγορση για ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση της Τράπεζας, εξαιτίας των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον, με τα αυξανόμενα επιτόκια, τον υψηλό πληθωρισμό και το μεγάλο γεωπολιτικό ρίσκο».

Ο όμιλος, όπως σημειώνει, θεωρεί ως επιτακτική ανάγκη η χώρα μας να διαθέτει ένα σταθερό και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και τη μείωση του ηθικού κινδύνου.

Επισημαίνει πως παρά τη μετατόπιση των πλείστων μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού τομέα, το επίπεδο των προβληματικών δανείων στην Κύπρο παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, επηρεάζοντας τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Επίσης, επανέλαβε τη δέσμευσή του Ομίλου να στηρίξει τους ευάλωτους πελάτες του και να συνεργαστεί στενά με τις αρχές για προτεινόμενα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν το μακροχρόνιο ζήτημα των ΜΕΔ, ωστόσο, όπως σημειώνει, η συνεχής συζήτηση για αλλαγές στο νομικό πλαίσιο είναι αποσταθεροποιητική.

Όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα, υπογράμμισε την εποικοδομητική στάση του Ομίλου της Ελληνικής και την αμετάκλητη δέσμευση του για εξεύρεση λύσεων σε όλα τα ζητήματα που εκκρεμούν, μέσω του διαλόγου και με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε άλλα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων, τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2023 ανέρχονται στα €379,7 εκατ., αυξημένα κατά 84% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων και της ρευστότητας στον ισολογισμό, εξαιτίας των καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες

Ο Δείκτης εξόδων προς έσοδα είναι στο 36% (προσαρμοσμένος για τη συνεισφορά του Προγράμματος Εγγύησης Καταθέσεων και την Ειδική Εισφορά) λόγω υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και μειωμένων εξόδων προσωπικού μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) τον Δεκέμβριο του 2022

Επίσης, το 99,6% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο, ο Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) είναι στο 45% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023

Υπάρχει άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 506% και με €6,0 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ (εξαιρουμένου του δανεισμού σε ΣΠΜΑ/TLROs ύψους €2,3 δισ.).

Τέλος, ο Δείκτης MREL προς συνολικά ποσά ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) βρίσκεται στο 29,8%, και είναι σε καλό δρόμο για την πλήρη συμμόρφωση με την τελική δεσμευτική απαίτηση MREL για τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ