Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κατάρτιση ενεργειακών ελεγκτών από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick

Για δικαιούχους χορηγίας το πρόγραμμα τυγχάνει επιχορήγησης από την ΑνΑΔ 80%. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Η έναρξη των προγραμμάτων θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2015 με διακεκριμένους εισηγητές.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής για Κατ. Α & Β, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δρ Νικόλα Χριστοφίδη: 99358233, ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/training/energy-audits/

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής για Κατ. Γ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δρ Χαράλαμπο Χάσο: 99586348, ή στο email: [email protected]