Έναρξη του νέου προγράμματος Horizon Europe – ALLIANCE

Ανάπτυξη πλαισίου αποκεντρωμένης σήμανσης ποιότητας και πρόληψη απάτης στα τρόφιμα από το ALLIANCE

Η απάτη τροφίμων είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα που δημιουργεί ζημιά στην αγορά. Το κόστος για την Παγκόσμια Οικονομία ανέρχεται περίπου στα 40-50 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Αυτό το μοντέλο γίνεται ακόμα πιο σχετικό αν το συγκρίνουμε με την αξία των τροφίμων με σήμανση ποιότητας προϊόντων όπως την Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.), Γεωγραφικές Ενδείξεις (Γ.Ε.). Αυτή η αγορά κοστολογείται περίπου στα 74.7 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Απάτη τροφίμων θεωρείται όταν η ποιότητα της τροφής αλλοιώνεται σκόπιμα δημιουργώντας έτσι ένα περιθώριο κέρδους εις βάρος της υγείας των καταναλωτών και της δημόσιας ασφάλειας.

Η απάτη τροφίμων είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για τον τομέα προϊόντων με σήμανση ποιότητας λόγω των περιθωρίων κέρδους σε σύγκριση με την υπόλοιπη αγορά. Παρόλα αυτά, η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων στις μέρες μας δεν είναι έτοιμη να αναλάβει αυτό το ρίσκο. Ο κατακερματισμός του συστήματος τροφίμων, η τριβή μεταξύ διεθνούς νομοθεσίας και τεχνολογικής ετοιμότητας, καθώς και η χαμηλή υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας, διευκολύνουν όσους χρησιμοποιούν υλικά με σκοπό την απάτη τροφίμων. Το ALLIANCE εισάγει μια νέα ιδέα που βασίζεται στις αναδυόμενες τεχνολογίες για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης στα τρόφιμα ενώ παράλληλα παρακολουθεί και αναλύει την επίδοση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων. Οι βασικές καινοτομίες του ALLIANCE βρίσκονται στα επίπεδα Data Acquisition, Data Management και Data Application. Ο κύριος στόχος είναι η υποστήριξη των αγροτών, παραγωγών, λιανοπωλητών, των αρχών χάραξης πολιτικής για την αξιολόγηση των κινδύνων, τον καθορισμό κρίσιμων σημείων ελέγχου στις εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων, τη δυνατότητα εντοπισμού τρωτών σημείων και σχεδιασμού προληπτικών παρεμβάσεων. Ο αντίκτυπος του ALLIANCE θα παρουσιαστεί μέσα από πραγματικά σενάρια. Οι περιπτώσεις θα είναι: (i) Π.Ο.Π/ Π.Γ.Ε Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, (ii) Π.Ο.Π. Τυρί Φέτα, (iii) Οργανικό Μέλι, (iv) Π.Γ.Ε. Φασόλια Faba Αστούριας, (v) Π.Γ.Ε. Πατάτες Lika , (vi) Οργανικά μακαρόνια και (vii) Π.Ο.Π. Σμέουρα Arilje.

Για αυτόν το λόγο το ALLIANCE έχει ως στόχο να παρέχει ένα ολιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων, ενισχύει τη διαφάνεια και λειτουργικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και επικυρωμένων προσεγγίσεων, και ενισχύει τη λήψη αποφάσεων μέσω AI και ML για προληπτικές παρεμβάσεις και σχέδια δράσης.

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στον Βόλο (EL) με σκοπό να ξεκινήσει η τριετή συνεργασία για το ALLIANCE project. Η κοινοπραξία αριθμεί 25 εταίρους που προέρχονται από 12 χώρες και φέρουν τεχνογνωσία στις αλυσίδες τροφίμων, εκτός από κορυφαία πανεπιστήμια, δεξαμενές σκέψης, διαχειριστές καινοτομιών και προγραμματιστές.

Οι λύσεις (π.χ. σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης & υποστήριξης αποφάσεων) που καταπολεμούν και προλαμβάνουν κρούσματα θα πρέπει να υιοθετούνται εύκολα από τους εμπλεκόμενους φορείς στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων ώστε να επιτευχθεί ο αναμενόμενος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της απάτης στα τρόφιμα. Επιπρόσθετα, εύκολα στην χρήση τεστ μπορούν να παρέχουν έναν πόρο απευθείας για τους καταναλωτές. Αυτό έρχεται σε σύμπνοια με την στρατηγική Farm to Fork που βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με κύριο στόχο να καταστήσει τα μελλοντικά συστήματα τροφίμων δίκαια, υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος του ALLIANCE, απόλυτα σύμφωνος με την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027, για κοινωνική, περιβαλλοντική, και οικονομική βιωσιμότητα στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές με σκοπό τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την προσφορά στρατηγικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης.