Ενδυναμώνεται η ερευνητική συνεργασία μεταξύ του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέα του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Flask in scientist hand and test tubes in rack

Με ιδιαίτερη χαρά το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την υπογραφή νέας συνεργασίας με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα ALTO στοχεύει στη μελέτη της χρήσης αλκοόλ και προϊόντων καπνού, μέσα από την παρακολούθηση ειδικών δεικτών και μεταβολιτών τους στα αστικά λύματα. Το μνημόνιο συνεργασίας, που υπέγραψε χθες ο πρόεδρος της ΑΑΕΚ Δρ Χρίστος Μηνά και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Μάριος Δημητριάδης, στοχεύει στη συστηματική μέτρηση και τον υπολογισμό της κατανάλωσης αλκοόλ και καπνού από τους κατοίκους στις περιοχές της Λευκωσίας και της Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου και θα διαρκέσει έναν χρόνο.

Παράλληλα, ανανεώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ερευνητικό πρόγραμμα DETECTION, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται παρακολούθηση της κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών στις περιοχές της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας, της Πάφου και της Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου.

Το υπεύθυνο εργαστήριο για τη διεκπεραίωση των εργασιών είναι το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών και Συστημάτων Νερού Γαία (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος – Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας), επικεφαλής του οποίου είναι η Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου. Κύρια ερευνήτρια στα δύο έργα είναι η Δρ Μάγδα Ψυχουδάκη.

Η επιδημιολογία λυμάτων, όπως ονομάζεται η μεθοδολογία που υιοθετείται για την εκπόνηση τέτοιου είδους ερευνητικών εργασιών, βασίζεται στο γεγονός ότι οι χημικές ουσίες που καταναλώνει ο άνθρωπος καταλήγουν είτε αυτούσιες ή βιοχημικά τροποποιημένες (μεταβολίτες), στα αστικά λύματα με αποτέλεσμα να καταλήγουν στους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων της κάθε περιοχής. Εξετάζοντας  επομένως την παρουσία και την ποσότητά τους στα αστικά λύματα και χρησιμοποιώντας κατάλληλους αλγόριθμους, μπορούν να υπολογίζονται τα επίπεδα χρήσης των παραπάνω ουσιών από τον πληθυσμό που εξυπηρετείται από τους Σταθμούς Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων από τους οποίους λαμβάνονται δείγματα.

Το Ερευνητικό Κέντρο Νηρέας και η ΑΑΕΚ ευχαριστούν θερμά τα κατά τόπους Συμβούλια Αποχετεύσεων, καθώς και το προσωπικό των Σταθμών Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, που κάνουν εφικτές τέτοιες σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες. Η συμβολή και η συνεργασία τους αποτελούν κρίσιμο μέρος της επιτυχίας των ερευνητικών εργασιών και συνεισφέρουν στη δυνατότητα ανάπτυξης πολιτικών και προγραμμάτων πρόληψης, παρέμβασης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.