Ενεργειακά η ΕΝΙ και η Τουρκία: Προβληματισμοί και Στρατηγικές

Του Κωνσταντίνου Πογιατζή *

Οι πρόσφατες δηλώσεις του CEO της ιταλικής ENI Energy Claudio Descalzi ότι «για την υλοποίηση του αγωγού EAST Med απαιτεί συμφωνία με την Τουρκία» δεν μας ξαφνιάζουν, καθώς και στο παρελθόν εκφράστηκαν τέτοιες «ανησυχίες» και «προτροπές» τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από την Ιταλία για το «κόστος κατασκευής» και την «οικονομική βιωσιμότητα» του, καθώς και ευθείς απειλές από την Τουρκία προς την ΕΝΙ «για τυχόν αποκλεισμό της από το ενεργειακό παιγνίδι». Οφείλουμε να αντιληφθούμε τις διάφορες οικονομικές σχέσεις και δεσμεύσεις της ΕΝΙ με την Τουρκία και γιατί έχει εκφράσει ενδιαφέρον να την εμπλέξει στο ενεργειακό της παιχνίδι.

Αυτές οι οικονομικές αλληλεπιδράσεις της ENI και Τουρκίας περιλαμβάνουν διάφορους τομείς, όπως η εξερεύνηση και η παραγωγή, η ανάπτυξη υποδομών στην Τουρκία. Η ENI Energy έχει επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον αναπτυσσόμενο ενεργειακό τομέα της Τουρκίας και έχει επιδιώξει ενεργά την εξερεύνηση και την παραγωγή δραστηριότητες εντός της χώρας. Η ENI σε συνεργασία με Τούρκους έχει διαδραματίσει ρόλο στην κατασκευή κρίσιμων ενεργειακών υποδομών (πχ. αγωγούς, τερματικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις αποθήκευσης κα.), κατέχει τα δικαιώματα του 50% αγωγού «Blue Steam» Ρωσίας – Τουρκίας.  Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς και έχει εξασφαλίσει συμβάσεις για έρευνα υδρογονανθράκων στην Τουρκία. Αυτά τα εγχειρήματα περιλαμβάνουν την εξερεύνηση και εξόρυξη αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της Τουρκίας (με πληθυσμό 85 εκατομμύρια πολίτες και αύξηση 1 εκατομμύριο ανά έτος). Με την Τουρκία αποτελεί κόμβο διαμετακόμισης ενέργειας και σημαντικό προορισμό για έργα ανάπτυξης υποδομών με κοινές επενδύσεις συνεργασίες, αξιοποιώντας τοπική τεχνογνωσία και πόρους, έχοντας αμοιβαία οφέλη.

Αντιλαμβανόμενοι αυτά τα δεδομένα, οφείλουμε να εντατικοποιήσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες και πολιτικές εκστρατείες και να προβούμε σε νομικές ενέργειες.  Μπορούν να διερευνηθούν διάφοροι δρόμοι για την έκφραση ανησυχιών, την κινητοποίηση υποστήριξης. Η συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους, διπλωματικές αποστολές και διεθνείς οργανισμούς επιτρέπει την έκφραση ανησυχιών και την παρουσίαση επιχειρημάτων κατά αυτής της ανάμειξης, αναδεικνύοντας πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε διμερές, όσο και πολυμερές επίπεδο. Η λήψη  ενεργειών και αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς, οι διπλωματικές προσπάθειες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση της κατεύθυνσης των ενεργειακών έργων. Η χρήση της διπλωματίας, του «Βέτο» μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του επιχειρηματικού κόσμου και της Ενεργειακής Ασφάλειας της Ευρώπης (αφού αυτήν θα τροφοδοτούσε ο αγωγός μέσω Ιταλίας) μπορεί να ασκήσει πίεση στην ENI και στην ιταλική κυβέρνηση να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους.

Η οικοδόμηση ισχυρών συμμαχιών με το μέτωπο Ισραήλ – Ελλάδα – Κύπρος, αλλά και Εβραϊκό και Ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ ενισχύει τη συλλογική μας φωνή. Οι συζητήσεις πολιτικής και επιχειρημάτων πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία για τον αποσταθεροποιητικό και απειλητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το ίδιο το έργο και για την ενεργειακή ασφάλεια τόσο της Ευρώπης αλλά και την οικονομική ασφάλεια των εμπλεκόμενων φορέων – από τουρκικούς «Εκβιασμούς» – του έργου από  επικαλούμενη την λογική (και όχι το συναίσθημα που ναι δικαίως νιώθουμε) έτσι ώστε αποθαρρύνουν ή περιορίζουν την εμπλοκή της Τουρκίας. Οι προσπάθειες άσκησης πίεσης πρέπει να στοχεύουν σε φορείς χάραξης πολιτικής και σε οικονομικά ενδιαφερόμενους φορείς με επιρροή που μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σχετικά με τις αποφάσεις της ENI, αλλά και της ιταλικής κυβέρνησης.

Ο επηρεασμός της πρόθεσης της ΕΝΙ για εμπλοκή της Τουρκίας στα ενεργειακά απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση με την πολιτική «καρότου και μαστίγιου». Μέσω διπλωματικών προσπαθειών, εκστρατειών, στρατηγικών ενέργειας, οικονομικών μέτρων και διεθνούς συνεργασίας, ακόμα και με την εμπλοκή και αδειοδότηση άλλων εταιριών, άλλων ηπείρων που «καίγονται» για εμπλοκή στην περιοχή. Ωστόσο, η επιτυχία ή αποτυχία του εγχειρήματος δεν είναι εγγυημένη και είναι απαραίτητο να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα, να αξιολογηθεί το νομικό και πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό τοπίο και να οικοδομηθούν στρατηγικές συμμαχίες πριν ξεκινήσουμε συγκεκριμένες ενέργειες.

* ΔιεθνολόγοςBSc | MPA | MBA | MSc