Ενημέρωση πρώτα και μετά φωτοβολταϊκά

Της Αλεξίας Καφετζή

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι μια σοβαρή, μακροχρόνια επένδυση που χρειάζεται μελέτη ως προς τους όρους και τα εχέγγυα που μπορεί να εξασφαλίσει από τον εργολάβο ο καταναλωτής. Τα πιο πάνω σημειώνει με ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, με την ευκαιρία της έναρξης του σχεδίου επιδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, στην ανακοίνωσή του δίνει κάποιες συμβουλές και επισημαίνοντας ότι η επιλογή του εγκαταστάτη δεν πρέπει να γίνει τυχαία. Έτσι στο πλαίσιο της πληροφόρησης και της ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών, τους καταναλωτές όπως πριν συμβληθούν με κάποιο εγκαταστάτη να ζητήσουν και να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές πλαισίων, δηλαδή τις προδιαγραφές των πλαισίων και το χρονικό διάστημα της εγγύησής τους, για το ποσοστό και το χρονικό διάστημα της εγγυημένης απόδοσής τους και να πληροφορηθούν κατά πόσο υπάρχει εγγύηση πέραν των εφτά χρόνων που προβλέπεται στο σχέδιο επιδότησης και αν αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει τόσο το κόστος των υλικών, όσο και το κόστος των εργατικών.

Αναφορικά με τις προδιαγραφές μετατροπέων (Inverters), ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να πληροφορηθούν αν οι μετατροπείς περιλαμβάνουν βελτιστοποιητές (optimizers), -οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι στις περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα σκίασης των πλαισίων-, αν παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της παραγωγής από απόσταση (τηλεμετρία), αν υπάρχει σύστημα αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περίπτωση κάποιου προβλήματος.

Τους συστήνει, επίσης, να πληροφορηθούν αναφορικά με το χρονικό διάστημα της εγγύησης του μετατροπέα, αν υπάρχει εγγύηση πέραν των εφτά χρόνων που προβλέπεται στο σχέδιο επιδότησης και αν αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει τόσο το κόστος των υλικών, όσο και το κόστος των εργατικών.

«Μην αφήσετε κάτι στην τύχη. Αποφασίζετε για μια μεγάλη επένδυση με μέση διάρκεια 15 χρόνων. Στην αγορά προσφέρονται προϊόντα που μπορούν να διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους. Κάνετε τη δική σας έρευνα ή ακόμα αν μπορείτε, συμβουλευτείτε κάποιο ειδικό. Η επιλογή του εγκαταστάτη δεν πρέπει να γίνει τυχαία», καταλήγει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, στην ανακοίνωσή του.