Ενίσχυση και πραγματική αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων προκρίνει ο Μαυρογιάννης

Ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε πως πιστεύει ειλικρινα πως μπορεί να λυθεί το ζήτημα, όπως μπορεί να λυθεί και το πρόβλημα της σωστής διάρθρωσης ανάμεσα στα Νοσοκομεία