Ενοχλημένος με Μαυρογιάννη ο Πετρίδης: «Σε τι ακριβώς αναφέρεστε;»

Η ανάρτηση του Υπουργού Οικονομικών με αφορμή το debate