Εντοπίστηκε όπλο σε ανοικτό χώρο στη Λεμεσό

Το όπλο, το οποίο βρισκόταν σε άριστη κατάσταση παραλήφθηκε για εξετάσεις ενώ θα διερευνηθεί αν αυτό προοριζόταν για χρήση σε εγκληματική ενέργεια