Εορταστική Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και οι 13 φορείς που συμμετέχουν στο έργο «Πανδώτειρα», διοργάνωσαν εορταστική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 το Σάββατο 21 Μαΐου, στον Βοτανικό Κήπο «Αναστάσιος Λεβέντης» στο Τρόοδος.

Η εκδήλωση περιλάμβανε διάφορες δραστηριότητες, για μικρούς και μεγάλους με σκοπό το κοινό να έρθει πιο κοντά στη φύση, να εκτιμήσει την αξία της και να κατανοήσει τη σημασία του δικτύου Natura 2000.

Από τις 9:00 μέχρι και 16:00 οι επισκέπτες συμμετείχαν με πολύ ενθουσιασμό σε δραστηριότητες όπως:

  • Περπάτημα σε μονοπάτι της φύσης
  • Δακτυλίωση πουλιών
  • Κατασκευή φωλιών για πουλιά
  • Πτηνοπαρατήρηση
  • Εξερεύνηση ασπόνδυλων του νερού
  • Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για τις θαλάσσιες χελώνες
  • Περιήγηση στον βοτανικό κήπο.

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα ευρύ δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων. Παράλληλα με την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, το δίκτυο Natura 2000 προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους μας. Μεταξύ άλλων, συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, μας προστατεύει από φυσικές καταστροφές, προσφέρει ευκαιρίες αναψυχής και άθλησης και προσελκύει επισκέπτες συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας των γύρω περιοχών.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Το έργο «Πανδώτειρα» – στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η εορταστική εκδήλωση – αφορά την ορθή διαχείριση του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο και στοχεύει στο να καταστεί το δίκτυο πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και βιώσιμο. Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ στο έργο συμμετέχουν ακόμη 13 συνεργαζόμενοι φορείς από Κυβερνητικά Τμήματα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες.

Μάθετε περισσότερα για το έργο Πανδώτειρα εδώ.