Επισκέψεις σε εκλογικά κέντρα στις Εκλογές από Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων

Επισκέψεις εκλογικά κέντρα θα πραγματοποιεί η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, καθώς και λειτουργοί του Γραφείου της κατά την ημέρα των Εκλογών Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για σκοπούς συμμόρφωσης με την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτρόπου, κατά την ημέρα των εκλογικών διαδικασιών για ανάδειξη Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λειτουργοί του Γραφείου της και η ίδια θα επισκεφθούν εκλογικά κέντρα για έλεγχο συμμόρφωσης με τα πιο κάτω:

Στους εκλογικούς καταλόγους που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα / υποψηφίους δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται στα κόμματα / υποψήφιους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 34.361 και ημερομηνία 1.11.1990.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν αναφωνείται ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων καθ’ ότι ελλοχεύει κίνδυνους κοινοποίησής του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αντ’ αυτού αναφωνείται ο αριθμός του εκλογικού βιβλιαρίου των ψηφοφόρων.

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των εκλογικών διαδικασιών κατάλογοι και  σημειώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, ασύμβατους, με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεγεί τα δεδομένα, και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταστρέφονται.

Πηγή: KΥΠΕ