Επιτροπή Υπουργών: Η Τουρκία να διασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση στη ΔΕΑ

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ζητά από τις τουρκικές αρχές να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) σε στρατιωτικές ζώνες στα κατεχόμενα.

Σε ψήφισμα που εκδόθηκε σήμερα μετά το πέρας της συνεδρίασης, μεταξύ 12 και 14 Μαρτίου, στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της επίβλεψης για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι σημειώνουν τα σημαντικά ανθρωπιστικά θέματα που ανακύπτουν σε σχέση με τους αγνοούμενους, στο πλαίσιο της απόφασης επί της διακρατικής προσφυγής Κύπρου εναντίον Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι εκφράζουν βαθιά λύπη για την απόφαση της Τουρκίας να μην συμμετάσχει στις συζητήσεις της Επιτροπής και καλούν τις τουρκικές αρχές να αρχίσει να συνεργάζεται εκ νέου με την Επιτροπή Υπουργών.

Επαναλαμβάνει εξάλλου ότι λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει, οι τουρκικές αρχές επείγει να παράσχουν στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων κάθε αναγκαία βοήθεια ώστε η ΔΕΑ να συνεχίσει να επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό.

Ζητά παράλληλα από τις τουρκικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η ΔΕΑ διαθέτει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές που ενδιαφέρουν, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών ζωνών στα κατεχόμενα, ενώ καλεί την Άγκυρα να παράσχει με δική της πρωτοβουλία κάθε πληροφορία από τα σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών αρχείων που έχει στη διάθεσή της, σε σχέση με σημεία ταφής και σημεία όπου πιθανόν σημειώθηκαν μετακινήσεις οστών.

Το ψήφισμα καλεί επίσης τις τουρκικές αρχές να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών που διεξάγει η «μονάδα αγνοουμένων» που λειτουργεί στα κατεχόμενα, καθώς επίσης και την ολοκλήρωσή των ερευνών αυτών το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα ζητείται να από την Άγκυρα να συνεχίσει να πληροφορεί την Επιτροπή για την πρόοδο των ερευνών και τα συμπεράσματα των τελικών εκθέσεων, ιδιαίτερα για τις υποθέσεις που σχετίζονται με τον Σάββα Αποστολίδη και Ανδρέα Βαρνάβα.

Η Επιτροπή Υπουργών επιμένει εκ νέου στην άνευ όρων υποχρέωση της Τουρκίας για καταβολή των αποζημιώσεων που επιδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 12 Μαΐου 2014 χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Το θέμα των αγνοουμένων θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Υπουργών, τον Δεκέμβριο στο Στρασβούργο.

Σε ξεχωριστά ψηφίσματα για τις υποθέσεις «Βαρνάβα και Άλλοι εναντίον Τουρκίας» και «Ξενίδη-Αρέστη εναντίον Τουρκίας» η Επιτροπή Υπουργών ζητά από την Τουρκία να συνεργαστεί εκ νέου με το Συμβούλιο της Ευρώπης, επαναλαμβάνει το αίτημα για καταβολή των αποζημιώσεων που επιδίκασε το ΕΔΑΔ, ενώ παραπέμπει την εξέταση των υποθέσεων τον ερχόμενο Ιούνιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ