Επιτυχής ολοκλήρωση διεθνούς ανταλλαγής νέων για την Υγεία

Η οργάνωση νεολαίας Υouth Dynamics φιλοξένησε μεταξύ 24 Ιουνίου – 02 Ιουλίου 2022 την διεθνή ανταλλαγή νέων ERASMUS+ με τίτλο «Healthy Y-EU-oth». Στο πρόγραμμα, που διοργανώθηκε στα Περβόλια, συμμετείχαν 60 νέοι ηλικίας 18-30 ετών από Κύπρο, Ρουμανία, Αγγλία, Ουγγαρία και Ελλάδα. Βασικός θεματικός άξονας του σχεδίου ήταν η καλλιέργεια της ψυχικής και σωματικής υγεία των νέων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων για προστασία της υγείας αλλά και η ενεργοποίηση των νέων ώστε να βελτιώσουν τις καθημερινές τους συνήθειες και να υιοθετήσουν ένα πιο υγιές τρόπο ζωής.

Στόχος της ανταλλαγής ήταν οι νέοι της Ευρώπης να δώσουν προσοχή στην υγεία τους και τους κοντινούς ανθρώπους τους γενικότερα και να αυξηθεί η θετική αντίληψη για διαφορετικούς πολιτισμούς, μεταξύ των νέων της Ευρώπης. Μέσα από το πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιτεύχθηκε  η προώθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των νέων, που έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της πανδημίας του κορονοιού.

Επιπρόσθετα μέσα από την ανταλλαγή θα γίνει ανάπτυξη των τάσεων, εφαρµογών, µεθόδων, καλών πρακτικών και υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και το ΕΥ ΖΗΝ. Η επιλογή της Κύπρου για διοργάνωση της ανταλλαγής στηρίχτηκε στο ότι η χώρα μας διαθέτει Μεσογειακό κλίμα που είναι εύκρατο θερμό και η επίδρασή του είναι ευεργετική στην ανάπτυξη όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και στην παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή που με τα άφθονα θρεπτικά της συστατικά, τη σωστή αναλογία γευμάτων και το άφθονο ελαιόλαδο δεν σταματά να αποτελεί πηγή Υγιεινής Ζωής.

Στα πλαίσια της ανταλλαγής πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης όπως βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, ανοιχτές συζητήσεις, αθλητικά παιχνίδια, ομάδες εργασίας  κ.α.  με στόχο την καλλιέργεια ενός υγιεινού τρόπου ζωής στους νέους. Μέσα από καθημερινή σωματική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, καλή φυσική κατάσταση  και ομαδικές δραστηριότητες  έγινε προσπάθεια δημιουργίας ενός υγιεινού περιβάλλοντος που θα συμβάλει στην ευεξία και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων ώστε να υιοθετήσουν μια πιο θετική στάση ζωής.

Στο τέλος του προγράμματος δόθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες το πιστοποιητικό Youtphass, το οποίο τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης  και αποσκοπεί στην βελτίωση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και κατ’επέκταση αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κοινωνική αναγνώρισή τους και την απασχολησιμότητά του.