Έρχεται ένας πολύ κρύος χειμώνας

Η υπερθέρμανση της Αρκτικής ίσως φέρει ισχυρά κύματα ψύχους στην Ευρώπη